Lelie

Aaltjesbestrijding in Lelie

Uw lelies beschermd met Nemathorin!

Aaltjes en ritnaalden kunnen voor veel opbrengstderving en schade zorgen tijdens de teelt van lelie. Bepaal de juiste beschermings beschermingsstrategie voor aanvang van het plantseizoen. Nemathorin heeft als enige middel een bijzonder brede werking. Nemathorin heeft een goede werking op o.a. ritnaalden, Pratylenchus penetrans en vrijlevende aaltjes, zoals Trichodorus.

Gebruik voor een zo goed mogelijke bescherming volvelds 30 kg Nemathorin per ha. Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 15 tot 20 cm. 
Afhankelijk van bodem en bodemgesteldheid kan hiervoor bijvoorbeeld een roterende spitmachine (spitfrees) gebruikt worden. Nemathorin heeft een lange werkingsduur en heeft voor een goede oplosbaarheid voldoende bodemvocht nodig. Start daarom voor een snelle een optimale bescherming tegen Pratylenchus penetrans tijdig met beregenen.

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link