Amistar

Amistar

Waarom Amistar?

De dradenschimmel Rhizoctonia solani kan voor veel uitval zorgen in lelie. Na het planten kan het de stengel infecteren. Bij een matige aantasting ontstaan alleen oranje/bruine vlekken, maar bij een heftige aantasting dringt de schimmel meer de stengel binnen waardoor de sapstroom beperkt wordt. Enkele weken na opkomst zie je dan veelal de koppen wat verkleuren. Vooral bij hogere temperaturen komt dit duidelijk naar voren. De planten worden vervolgens paars en vallen om. Door het toepassen van Amistar wordt de energie voorziening van de schimmel aangepakt waardoor deze sterk geremd wordt in de ontwikkeling waardoor de schimmel zal sterven.    

Voordelen Amistar

- Uitstekende werking tegen Rhizoctonia solani
- Als enige middel toegelaten in alle bloembol -en bloemkolgewassen en werkzaam op alle grondsoorten 
- Goed werking tegen wortelrot
- Goede nevenwerking tegen Oömyceten, zoals Pythium

Wil je meer informatie over Rhizoctonia bekijk dan onze video.

play_circle
Rhizoctonia video

Proeven met 3 l/ha Amistar tegen Rhizoctonia in lelies

Amistar mag toegepast worden in een dosering van 3 l/ha. Hier hebben we inmiddels uitgebreid proeven mee gedaan. In 2020 zochten we de samenwerking op met Delphy en BASF voor een nieuwe Rhizoctonia proef. Het doel was dit jaar om na te gaan of andere producten de werking van Amistar nog konden verbeteren. Proef is uitgevoerd in Lisse met de cultivar Siberia. De bollen zijn voor het planten met een standaard bolontsmetting behandeld. Behalve onbehandeld waren alle objecten kunstmatig geinfecteerd met Rhizoctonia stam: AG2-2IIIB. Hiernaast laten we alleen de resultaten zien van de inmiddels toegelaten mogelijkheden.

In deze proef is Amistar overal op het bed toegepast. In deze proef zien we een goede werking van Amistar, de 6 l/ha was sterker dan de 3 l/ha. Vervolgens combineren we Amistar 3 l/ha met refentie A. Tot 6 juli is er geen uitval bij deze combinatie. Wat later in het seizoen zagen we wel enkele planten wegvallen, maar bleef de werking van de combinatie vergelijkbaar met 6 l/ha Amistar. Qua opbrengst zagen we geen verschillen tussen de Amistar objecten en de combinatie. 

Grafiek 3 % planten met Rhizoctonia
 Grafiek 4: % Rhizoctonia aantasting op de bollen
lichte Rhizoctonia aantasting op de bol vanuit de proef

Effect Amistar

Na de oogst is ook het percentage bollen met Rhizoctonia bepaald. Hierbij moeten we wel aangeven dat dit om een zeer lichte aantasting ging en dat dit niet zorgde tot uitval. Wel zien we duidelijk het effect dat de grondbehandelingsmiddelen een extra becherming kunnen geven aan de bollen.

Conclusie

Amistar in de dosering van 3 l/ha geeft een goede werking tegen Rhizoctonia, maar de 6 l/ha is iets sterker. Het toevoegen van referentie product A gaf in deze proef een betere bescherming tegen Rhizoctonia. Aangezien dit de eerste proef was met deze combinatie wordt deze komend seizoen nader onderzocht.

Advies tegen Rhizoctonia

Pas Amistar conform label toe in een dosering van 3 l/ha op het bed. Combineer Amistar met referentie product A indien u meer ervaring wilt opdoen.

Bescherming van de wortels met combinatie Nemathorin & Amistar

Vanuit jaren praktijkervaring en diverse proeven weten we dat Amistar met hogere doseringen een zeer goede werking heeft op de wortelkwaliteit. Naarmate de dosering wordt verlaagd wordt dit effect minder bij hoge aaltjes druk. De vraag is dan ook geeft Amistar met 3 l/ha nog voldoende werking?

In 2019 participeerden we in een platform aaltjesproef van Agrifim in Limburg. Het object Nemathorin en de combi Nemathorin + Amistar was toepast met een beddenvrees. In deze proef zagen we helaas geen significante verschillen tussen alle objecten in opbrengst, maar wel waren er duidelijk verschillen te zien in de wortelkwaliteit.

Grafiek 1 beoordeling beworteling

In de grafiek hiernaast wordt de beoordeling op de wortelkwaliteit weergegeven. Met Nemathorin zien we een trend dat de wortelkwaliteit iets toeneemt, maar de combinatie met 3 l/ha Amistar maakt de wortelkwaliteit nog een stuk beter. Het wortelvolume nam sterk toe en ook het wortelrot nam sterk af. Bij alle overige objecten waar middelen werden toegevoegd aan Amistar gaf dat in deze proef geen meerwaarde.

Conclusie

De combinatie 30 kg/ha Nemathorin + Amistar in de dosering van 3 l/ha gaf in deze proef een goede bescherming tegen wortelrot en voldoende wortelvolume.

Advies voor een goed oogstresultaat / beworteling

Zoek percelen met lage aaltjesdruk. Zorg voor een goede bouwplan strategie en pas Tagetes toe indien nodig. Pas Nemathorin + Amistar toe op het bed. Voeg bij een hoge aaltjes populatie een extra Nematicide toe.