Maxim 480FS | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Maxim 480FS

Wat is Maxim 480FS?

Voor Maxim 480FS is er nu in Nederland (andere landen volgen in de loop van 2019) een uitbreiding van het etiket verkregen. Deze uitbreiding komt precies op het moment dat de beschikbare zaaizaadbehandelingsoplossingen voor groentezaden minimaal worden.

Maxim 480FS bevat 480 gram fludioxonil per liter en wordt gedoseerd aan 1 ml/kg zaaizaden.

Komkommer zaden

Wat doet Maxim 480FS?

De actieve stof werkt tegen vele kiem- en bodemschimmels. In de groenten worden de zaadjes en jonge planten vooral beschermd tegen Alternaria soorten, Botrytis Allie, Colletotrichum spp, Didymella spp, Fusarium soorten, Phoma spp, Rhizoctonia rot. Maar uit de ervaringen in landbouwgewassen weten we dat vele andere schimmels ook gevoelig zijn voor deze actieve stof.

Maxim 480FS mag worden toegepast op het zaaizaad van de hiernaast genoemde gewassen.

Maxim 480FS - Chemodynamica in het zaaizaad

- Dringt in het zaad om infecties te bestrijden die diep pathogeen zijn (zaad-geboren).
- Is systemisch en gaat met de kiemlobben mee om schimmels in de bodem te bestrijden.
- Beschermt in en rond het zaaizaad.

Maxim 480FS product profiel
Geschiedenis actieve stof

Fludioxonil - Geschiedenis van de actieve stof

- De Phenylpyrrolen werden ontdekt door het evalueren van de natuurlijke verbinding pyrrolnitrine (geproduceerd door de bodemgebonden bacterie Pseudomonas pyrrocinia)
- Het eerste gebruik van een pyrrolnitrine-analoog in gewasbescherming werd beschreven in een Japans octrooi in 1969
- De eerste toelating in de kas is door Ciba verkregen de jaren 70 met activiteit tegen een reeks van plantpathogene schimmels, waaronder Botrytis sp.

Fludioxonil – Werkzame stof

Fludioxonil blokkeert de proteïne kinase die het fosforesceren van een regulier enzym van glycerolsynthese versnelt en er voor zorgt dat de schimmelcel afsterft door het verstoren van:

  • Wateropname van de cel
  • Celmembraanvervoersproces
  • Celwandsynthese

Dit remt ontkieming van sporen en de groei van kiembuizen en mycelium – de twee gevoeligste ontwikkelingsfases van ziekteverwekkers – voor het binnendringen van de plantweefsels
 

Opname actieve stof

Fludioxonil

Fludioxonil dringt door de huid van het zaad om ziekteverwekkende (zaadoverdraagbare) infecties te beheersen                                                  Het beweegt met de kiemlobben mee om bodemgebonden inoculum tot op zekere hoogte te beheersen

Apron® XL