Beret® Gold | Syngenta Nederland

You are here

Beret Gold

Wat doet Beret® Gold

Voor Beret® Gold is er een toelating in tarwe, gerst, rogge, haver en triticale.

Beret® Gold wordt toegepast met een dosering van 2 liter per ton + 2 liter water per ton.

Komkommer zaden
Beret® Gold

Wat doet Beret® Gold?

De actieve stof werkt tegen vele kiem- en bodemschimmels. In de groenten worden de zaadjes en jonge planten vooral beschermd tegen Fusarium spp., Rhizoctonia spp. en Septhoria spp. Maar uit de ervaringen in landbouwgewassen weten we dat vele andere schimmels ook gevoelig zijn voor deze actieve stof.

Beret® Gold mag worden toegepast op het zaaizaad van de hiernaast genoemde gewassen.

Beret® Gold heeft effect op de mycotoxine productie

Fusarium groeit vanuit de korrel mee omhoog in de plant

Dit kan resulteren in de aanwezigheid van mycotoxines (DON), die het zaad besmetten

Beret Gold verlaagd de Fusarium infecties vanuit het zaad en de grond en heeft daarom een effect op de DON productie

Beret Gold draagt bij aan een betere kwaliteit van het geoogste zaad

Mycotoxine
Beret® Gold

Beret® Gold - Product profile

• Dringt door in het zaad ter bestrijding van belangrijke zaadoverdraagbare ziektes (Fusarium spp., Septoria spp., etc.)
• Bestrijd vroege infectie van bodemziekte (Rhizoctonia spp., Fusarium spp., etc.)
• Veilig voor zaden, positief effect op kiemkracht & groeikracht
• Kan gebruikt worden als mengpartner met andere zaadbehandelingen
• Lage dosering: minder product toe te passen en dus minder product in het milieu

Fludioxonil - Geschiedenis van de actieve stof

● De Phenylpyrrolen werden ontdekt door het evalueren van de natuurlijke verbinding pyrrolnitrine (geproduceerd door de bodemgebonden bacterie Pseudomonas pyrrocinia)
● Het eerste gebruik van een pyrrolnitrine-analoog in gewasbescherming werd beschreven in een Japans octrooi in 1969
● De eerste toelating in de kas is door Ciba verkregen de jaren 70 met activiteit tegen een reeks van plantpathogene schimmels, waaronder Botrytis spp.

Geschiedenis actieve stof

Fludioxonil blokkeert de proteïne kinase die het fosforesceren van een regulier enzym van glycerolsynthese versnelt en er voor zorgt dat de schimmelcel afsterft door het verstoren van:

  • Wateropname van de cel
  • Celmembraanvervoersproces
  • Celwandsynthese

Dit remt ontkieming van sporen en de groei van kiembuizen en mycelium – de twee gevoeligste ontwikkelingsfases van ziekteverwekkers – voor het binnendringen van de plantweefsels

Opname actieve stof

Fludioxonil

  • Fludioxonil dringt door de huid van het zaad om ziekteverwekkende (zaadoverdraagbare) infecties te beheersen.
  • Het beweegt met de kiemlobben mee om bodemgebonden inoculum tot op zekere hoogte te beheersen

Samenvatting/advies

• Excellente gewasveiligheid
• Brede goede werking
• Reduceert mycotoxines bij de oogst
• Betere kleuring
• Homogenere verdeling in partij en op korrel
• Betere hechting
• Hogere doorstroming
• Perfect verzaaibaar
• Formulering stinkt niet
• Dunnere formulering

Gerst

Seedcare Akkerbouw