Vibrance

Vibrance

Vibrance Rooting Power

  • Stimuleert wortelontwikkeling
  • Maakt de plant beter stress tolerant
  • De beste bescherming tegen rhizoctonia
  • Verzekert én verhoogt het opbrengstpotentieel
  • Actieve stof : SEDAXANE   @2.5mL/50ks
Vibrance zaadontsmetting

Vibrance zaadontsmetting in maïs

• Actieve stof : SEDAXANE @2.5mL/50ks
• Is aanvullend op de standaard ontsmetting
• Positieve invloed op wortelstelsel (ROOTING POWER) én plantontwikkeling : geeft betere stress- en droogtetolerantie, betere nutriëntenopname en uiteindelijk meer opbrengst
• Uitstekende werking tegen rhizoctonia
• Veilig voor het zaad
•Voordeel in alle omstandigheden: een investering die loont

Werkingsspectrum

Latijnse naam

Nederlandse naam fludioxonil

Rhizoctonia spp.

Oogvlekken 2

Microdochium nivale

Sneeuwschimmel 3

Tilletia caries

Steenbrand 3

Ustilago tritici

Stuifbrand tarwe 1

Ustilago nuda

Stuifbrand gerst 0

Pyrenophora graminea

Strepenziekte 2

Gaeumannomyces graminis

Tarwehalmdoder 1

Fusarium spp.

Wortelrot 3

3= Excelent 2= goed 1= zwak 0= geen

Rooting Power

Sterkere en gezonde wortels

Door sterkere en gezondere wortels is uw gewas beter bestand tegen stress (droogte) en zijn de planten beter in staat om water en nutriënten op te nemen. Gezonde wortels zijn de basis voor betere gewasopbrengsten.

Vibrance proefresultaat

Proefresultaat Vibrance in rhizoctonia besmette gronden

In veld- en laboproeven is duidelijk de zeer goede werking in rhizoctonia besmette gronden (AGII-2) aangetoond. Vibrance beschermt de kiemplant, voorkomt legering en verzekert de opbrengst. Ook in normale gronden en omstandigheden kan Vibrance voordeel opleveren. Door de betere beworteling is er een vlottere ontwikkeling van de jonge planten.

Wortelontwikkeling Vibrance mais

Betere wortelontwikkeling

Deze proef toont de Vibrance werking versus standaard ontsmetting in Rhizoctonia geïnfecteerde grond.