Zaaizaadbehandeling in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Zaaizaadbehandeling in maïs

voor een goede en gelijkmatige opkomst en geen uitval van planten

Zaaizaadbehandeling: een beslissende factor voor een geslaagde maïsteelt

Wil men opkomstproblemen voorkomen, is de juiste combinatie van zaadcoatingsmiddelen en aangepaste teelttechnieken zoals juiste zaaitechniek en goede zaaiomstandigheden nodig. Voor de Syngenta maïszaden kunt u kiezen uit een breed pakket zaadcoatings om het beste resultaat te behalen. De juiste middelencombinatie zal mee de sleutel zijn tot het slagen van uw teelt.

GEWOON zal niet genoeg zijn

Laat echter één ding duidelijk zijn: ‘gewoon’ zal niet goed genoeg zijn. Wil men opkomstproblemen voorkomen, dan is de juiste combinatie van zaadcoatingsmiddelen en aangepaste teelttechnieken zoals juiste zaaitechniek en goede zaaiomstandigheden nodig. Voor de Syngenta maïszaden kunt u kiezen uit een breed pakket met behandelde zaaizaden om het beste resultaat te behalen. De juiste middelencombinatie zal de sleutel zijn tot het slagen van uw teelt.

Zoals u begrijpt is zaaizaadbehandeling een beslissende factor voor een geslaagde maïsteelt. Syngenta biedt u voor seizoen 2021 de volgende topoplossingen: 

Zaaizaadbehandeling mais

1. STANDAARD: VIBRANCE ZAAIZAADBEHANDELING : helpt tegen droogtestress en Rhizoctonia

De beste basisbescherming : Maxim®Quattro + Vibrance®
Voordelen: meer en gezondere wortels,betere droogtetolerantie, minder plantuitval, unieke bescherming tegen Rhizoctonia.

Zaden behandeld met 6 actieve stoffen:

2. Vermijd schade door vogels, (resistente) kiemschimmels en Rhizoctonia.

Kies voor maïszaden behandeld met Maxim Quattro + Vibrance + Korit 420FS

Met 6 actieve stoffen voor het beste resultaat.Deze oplossing biedt een voldoende vogelafweer en de beste bescherming tegen alle opkomstschade door kiemschimmels. De aanwezigheid van VIBRANCE versterkt bovendien de wortelontwikkeling en droogtetolerantie én beschermt uw kiemende maïsplanten tegen rhizoctonia. In intensieve groentestreken is dit de enige juiste keuze. Syngenta-proeven tonen aan dat KORIT420FS inderdaad grotendeels mogelijke opkomstproblemen kan verminderen, maar om een opkomst boven de 90% te bereiken in probleemgronden moet ook de basisontsmetting juist gekozen worden. De aanwezigheid van MAXIM QUATTRO versterkt de werking van KORIT420FS en is de beste garantie om opkomstschade te voorkomen. Beschikbaar op alle variéteiten

3. Vermijd schade door insecten (ritnaalden, wortelboorder) en Rhizoctonia.

Kies voor maïszaden behandeld met Maxim Quattro + Vibrance + Force20CS

Met 6 actieve stoffen voor het beste resultaat. Vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. FORCE20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg (nevenwerking) op percelen rijk aan organisch materiaal. Voor de beste werking van Force20CS : zaai niet dieper dan 3 à 4 cm en/of zaai eventueel iets later,  Overweeg het gebruik van granulaten (zoals Force EVO) indien er een zware ritnaaldendruk verwacht wordt.

4. Bij percelen met een zware ritnaaldendruk 

Afhankelijk van de perceelsituatie, is ons advies aangescherpt en speelt het in op wat er echt nodig is om ritnaalden te bestrijden. Op percelen met weinig aantasting is de bescherming door Force 20CS behandeld zaaizaad toereikend (Standaard + Insect Control). Op probleem percelen waar een zware aantasting door ritnaalden wordt verwacht, kunt u uit twee opties kiezen:

  • Alleen Force Evo (16 kg/ha)
  • Force 20CS behandeld maïszaad aangevuld met met een halve dosering Force Evo (8 kg/ha). Gebruik in deze combinatie echter nooit meer dan 12 kg/ha Force Evo om altijd binnen de maximale hoeveelheid werkzame stof per hectare te blijven. 
  • Ga voor het uitgebreide advies over de werking van Force Evo, de dosering en zaaidiepte naar: www.syngenta.nl/force-evo

Opgelet: zaden behandeld met Standaard  + INSECT CONTROL vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking  tegen ritnaalden. U kunt dit nalezen in de uitgebreide folder over Maïszaadbehandeling. In december 2020 komt de update van deze folder beschikbaar. 

 

Het zaaizaad wordt geimporteerd. De zaaizaad behandelingen zijn toegelaten in het land van herkomst. Het betreft hier:

  • Vibrance 500FS (500 gram/ liter Sedaxane) toegelaten in Frankrijk (AMM 217052)
  • Maxim Quattro (300 g/l thiabendazole, 15g/l azoxystrobine,  37.5 g/l  fludioxonil en 29 g/l metalaxyl-M) toegelaten in Frankrijk (AMM 2170230)
  • Force 20 CS  (200g/l tefluthrin) in Frankrijk toegelaten (AMM 2040146)
  • Korit 420 FS (420 g/l ziram) in Frankrijk toegelaten (AMM 2120041)