Powercell concept

POWERCELL™: een unieke combinatie in maïsplanten

Voor de hoogste opbrengst en de beste voederwaarde ! Zowel in droge als natte jaren. Beste builenbrandtoleranties!

Download hier de Maïsfolder 2022 met informatie over onze rassen, rassenlijsten, zaaizaadbehandelingen, POWERCELL en Kop- en Builenbrand

POWERCELL, een unieke combinatie in maïsplanten. Maïsrassen met extra waarde

Syngenta heeft binnen haar maïszadenprogramma een unieke lijn ontwikkeld: POWERCELL™. POWERCELL rassen kenmerken zich door een hoge celwandverteerbaarheid en sterke landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast is er volop aandacht voor VEM- en zetmeelopbrengst. Op deze pagina leggen we u in het kort uit waar het POWERCELL concept voor staat en welke rassen onder het label POWERCELL vallen. Onderaan deze informatie hebben we voor u een theoretische berekening gemaakt obv de meerjarige resultaten van de Aanbevelende Rassenlijst Middenvroeg, wat de voordelen zijn die u kunt behalen per hectare en per koe (in euros voor een bedrijf met  20 ha maïs, 100 koien en een DS opname per koe van 5 kg uit maïs) en ten slotte de resultaten van het PPO onderzoek naar builenbrand, waarbij de POWERCELL rassen ook zeer goed uit de bus komen. 

Droogtetolerant en “stay young”- vroegrijpheid kolf

Door strenge genetische selectie bij het ontwikkelen van deze rassen vallen ze op door een sterke droogtetolerantie en een “stay-young”-afrijping.  POWERCELL rassen hebben een zeer specifiek afrijpingspatroon. De kolf van een POWERCELL ras is zeer vroeg rijp. Een 33-35% drogestofgehalte wordt gehaald op hetzelfde moment als rassen met FAO S220-240. Door de plantgezondheid en droogtetolerantie blijft het DS-gehalte van de stengels en bladeren daarna stabiel. De verteerbaarheid gaat minder achteruit dan bij gewone rassen. Dit noemen we "stay young".  Hierdoor treedt oogsflexibiliteit op: het gewas kan over een langere periode worden geoogst zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Je kunt als teler met het zetmeelgehalte in de plant variëren door vroeger of later te oogsten. Deze maïsrassen passen in alle rantsoentypes. 

 • De kolf is zeer vroegrijp (FAO K 220)
 • POWERCELL rassen halen makkelijk 33-35% ds
 • Flexibele oogsttijdstip en behoud van kwaliteit door het “stay young” karakter
 • Stay-young houdt verteerbaarheid hoog en de plant wordt niet noodrijp

Hoge verteerbaarheid en drogestofopbrengst 

POWERCELL types zijn uitstekend verteerbare rassen met een gebalanceerd zetmeelgehalte voor het beste rendement per hectare én per koe. In het kweektraject voor POWERCELL is streng geselecteerd op plantverteerbaarheid en drogestofopbrengst. Deze rassen zorgen gemiddeld voor een 5% hogere drogestofopbrengst per hectare en een 20 tot 40 VEM per kilogram drogestof extra ten opzichte van andere rassen. En hiermee dus meer melk per hectare én per kg drogestof! 

Voordelen POWERCELL rassen:

 • Allerhoogste VEM en stabiele opbrengsten
 • Beste builenbrand- en droogtetoleranties
 • Oogstflexibiliteit met gezonde planten tot aan de oogst
 • Goed product om aan te rijden en dus betere conservering en minder kans op broei
 • Hoger aandeel suikers in de plant bevordert de bewaring
 • Gebalanceerd zetmeelgehalte bij de oogst = gezondere koeien, méér melk uit maïs!
 • Kortom: een beter saldo per hectare én per koe.

Binnen het  POWERCELL concept zijn er in 2022 de volgende POWERCELL rassen beschikbaar op volgorde van vroegheid (klik op de rasnaam om de informatie te downloaden) : 

(*) vermoedelijke rasnaam, registratie van het ras nog niet afgerond op moment van publicatie

SY Silverbull FAO 180

SY Brenton FAO 200

SA0060 (SY Cosmos*) FAO 200-210

SY Benco  FAO 210

SY Skandik  FAO 215

SY Vitamin FAO 220

SB0330 (SA Arax*) FAO 225

SY Dakini  FAO 230

SY Fanatic FAO240

SY Nomad  FAO 240

SY Amfora FAO 250

Extra (melk)euro’s verdienen met middenvroege POWERCELL rassen

In de resultatentabellen staan heel wat relatieve cijfers. Maar wat levert dat je op? Hieronder geven we een voorbeeld van wat VEM en opbrengst kunnen betekenen in euros voor bijv. een bedrijf met 20 ha maïs en 100 koeien. 
Om de berekening te maken gaan we uit van het volgende: 

 • 1000 kg DS extra per hectare = ongeveer +100 €/ha (bij een waarde van 1 ha maïs van 1.500 tot 2.000 €). 
 • 10 VEM extra is tot 33 liter melk extra per koe per jaar = ongeveer + 12 €/koe per lactatie (voor 1 liter melk is ongeveer 460 VEM nodig, melkprijs in het rekenvoorbeeld : 0,37 €/liter) 

Gebruiken we de VEM en DS-opbrengst van de Nederlandse Rassenlijst als basis, dan zien we dat JUISTE RASSENKEUZE een verschil kan maken van meer dan 7.500 € op bedrijfsniveau tussen het beste en het minst goede ras (theoretische berekening voor een bedrijf met 20 hectare maïs, 100 koeien en een DS-opname per koe van 5 kg uit maïs).

De twee beste POWERCELL rassen bieden meer dan 190 € extra voordeel per ha !*

Theoretische berekening op basis van de meerjarige resultaten van de Nederlandse Rassenlijst Middenvroeg: 

De twee beste POWERCELL rassen bieden meer dan 190 € extra voordeel per ha !* Theoretische berekening op basis van de meerjarige resultaten van de Nederlandse Rassenlijst middenvroeg

POWERCELL rassen met extra VEM, extra opbrengst en meer zekerheid hebben een serieuze meerwaarde op uw bedrijf !
 

Builenbrand: voorkomen is beter dan genezen!

POWERCELL rassen scoren niet alleen sterk op VEM, zetmeel en opbrengst. Ze zijn ook zeer bedrijfszeker, met de beste builenbrandtolerantie, zowel in extreme droge (2019) als zeer natte jaren (2021). SY SKANDIK en SY FANATIC bewijzen zich al jaren als meest droogte- en builenbrandtolerante rassen in de praktijk. Ook de nieuwe generatie POWERCELL (met dezelfde genetische achtergrond) scoort hier top.

SY SKANDIK en SY FANATIC bewijzen zich al jaren als meest droogte- en builenbrandtolerante rassen in de praktijk. Ook de nieuwe generatie POWERCELL (met dezelfde genetische achtergrond) scoort hier top. Maïskopbrand

POWERCELL rassen scoren niet alleen sterk op VEM, zetmeel en opbrengst. Ze zijn ook zeer bedrijfszeker, met de beste builenbrandtolerantie, zowel in extreme droge (2019) als zeer natte jaren (2021).
Zetmeeltoppers van Syngenta zijn maisrassen met extra voordelen ten opzichte van andere korrelmaisrassen in de markt

Dubbeldoeltoppers

Extra voordelen t.o.v. andere korrelmaïsrassen in de markt

gun uzelf en uw koeien de beste snijmaisrassen van Powercell Syngenta

POWERCELL

Voor de hoogste opbrengst en beste verteerbaarheid

Zaaizaadbeshandeling wordt een beslissende factor voor een geslaagde maisteelt. Syngenta biedt oplossingen met vogelafweer en insectencontrole

Zaaizaadbehandeling

Een beslissende factor voor een geslaagde teelt

PPO en SCAR Rassenlijsten mais

Rassenlijsten 2022

Overzicht van de diverse aanbevelende rassenlijsten