Powercell concept | Syngenta Nederland

You are here

Powercell: de nieuwe generatie snijmaïsrassen

Voor de hoogste opbrengst en de beste voederwaarde

Syngenta heeft met Powercell een nieuwe generatie hybride maïsrassen die niet alleen aan de top staan qua opbrengst droge stof per hectare, maar ook qua VEM inhoud per kilo droge stof. Dit komt door een uitzonderlijke celwandverteerbaarheid. Daarnaast bevatten Powercell rassen een gebalanceerd zetmeel- en suikergehalte en kenmerken deze rassen zich door een zeer goede voederopname. In de teelt zijn Powercell rassen goed bestand tegen droogte en kenmerken ze zich door oogstflexibiliteit (stay young). Kortom: u oogst meer en uw vee produceert meer melk met Powercell rassen.

De combinatie van zeer hoge hectare-opbrengst en een uitzonderlijke voederwaarde staat garant voor het hoogste financiële rendement (zie voorbeeldberekening onderaan deze pagina). 

Waarin onderscheiden Powercellrassen zich?

 • de beste voederwaarde (uitzonderlijke celwandverteerbaarheid)
 • zeer hoge DS- en energie-opbrengsten
 • “stay-young” rassen met een vroegrijpe kolf (oogstflexibiliteit) 
 • zetmeelgehalte is gemiddeld, hoog suikergehalte door gezond blijven van de plant (betere bewaring, smakelijk ruwvoeder)
 • naast de hoge voederwaarde en celwandverteerbaarheid : ook een hogere voederopname

Binnen het Powercell concept zijn er in 2020 de volgende Powercell rassen beschikbaar ( klik op de rasnaam om de informatie te downloaden) : 

Stay young en vroegrijpheid kolf

Powercell rassen hebben een zeer specifiek afrijpingspatroon. De kolf van een Powercell ras is zeer vroeg rijp. Een 33-35% drogestofgehalte wordt gehaald op hetzelfde moment als rassen met FAO S 220-240.

Door de plantgezondheid en droogtetolerantie blijft het DS-gehalte van de stengels en bladeren daarna stabiel. De verteerbaarheid gaat minder achteruit dan bij gewone rassen. Dit noemen we "stay young".  Hierdoor treedt oogsflexibiliteit op: het gewas kan over een langere periode worden geoogst zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

 • De kolf is zeer vroegrijp (FAO K 220)
 • Powercell rassen halen makkelijk  33-35% ds
 • Flexibele oogsttijdstip en behoud van kwaliteit door het “stay young” karakter
 • Stay-young houdt verteerbaarheid hoog en de plant wordt niet noodrijp

Het (financieel) rendement van Powercell rassen

Financieel rendement Powercell rassen

De waarde van extra droge stof opbrengst per hectare

Rekenvoorbeeld voor rantsoen met veel mais, de grote lijnen:

 • 1 ha snijmaïs geeft 45 à 50 ton verse opbrengst
 • dit komt overeen met een droge stofopbrengst van 16 à 17.000 kg
 • 1 ton drogestof heeft een (gemiddelde) waarde van 100 €

In de resultaten tabellen zien we meestal “relatieve cijfers”. Voor DS-opbrengst kan men deze ongeveer vertalen als volgt:

 • 103 rel (zeer hoge opbrengst) = 17.500 kg DS = € 1750
 • 100 rel (referentie niveau) = 17.000 kg DS = € 1700
 • 97 rel (lagere opbrengst) = 16.500 kg DS = € 1650

500 kg DS = + 50 €

De waarde van extra VEM per kg droge stof

Rekenvoorbeeld voor rantsoen met veel maïs, de grote lijnen:

 • voorbeeld: een koe eet 21 kg maïs per dag = 7 kg droge stof maïs
 • 300 lactatiedagen= 2100 kg DS uit sijmaïs
 • voor 1 liter melk is +/- 460 VEM nodig. Melkprijs 1 liter melk is € 0,35

Extra VEM betekent:

- 980 VEM (rel = 98, lage voederwaarde)
      Productie = 2100 x 980/460  = 4474 liter melk

- 1000 VEM (rel = 100, referentie voederwaarde)
      Productie = 2100 x 1000/460 = 4565 liter melk

- 1020 VEM (rel = 102, hoogste voederwaarde)
     Productie = 2100 x 1020/460 = 4656 liter melk

1 VEM = + 1,5 €/koe per jaar

20 VEM extra = 90 l melk extra = 30 € extra/koe