POWERCELL™: een unieke combinatie in maïsplanten

Voor de hoogste opbrengst en de beste voederwaarde ! Zowel in droge als natte jaren. Beste kop- en builenbrandtoleranties!

POWERCELL™ Maïsrassen met extra voordeel voor boer en koe

Meer oogsten, beter melken, gezondere koeien en minder maïs in de mest. Is dit mogelijk of slechts een illusie? Ga voor top-opbrengst én kwaliteit én stabiliteit. Lees hier hoe.

Hoge verteerbaarheid en drogestofopbrengst 

POWERCELL™ types zijn uitstekend verteerbare rassen met een gebalanceerd zetmeelgehalte voor het beste rendement per hectare én per koe. Deze rassen hebben gemiddeld tot 5% hogere drogestofopbrengst per hectare en een 20 tot 40 VEM per kilogram drogestof extra ten opzichte van andere rassen.
En hiermee dus meer melk per hectare én per kg drogestof! 

Droogtetolerant en “stay young”- vroegrijpheid kolf

Door strenge genetische selectie bij het ontwikkelen vallen deze rassen op door een sterke droogtetolerantie en een “stay-young”-afrijping. POWERCELL™ rassen hebben een zeer specifiek afrijpingspatroon. De kolf van een POWERCELL™ ras is zeer vroeg rijp. Door de plantgezondheid en droogtetolerantie blijft het DS-gehalte van de stengels en bladeren daarna meer stabiel. De verteerbaarheid gaat daardoor minder achteruit. Dit noemen we "stay young".  Hierdoor treedt ook oogstflexibiliteit op: het gewas kan over een langere periode worden geoogst zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Je kunt als teler met het zetmeelgehalte in de plant variëren door vroeger of later te oogsten. Deze maïsrassen passen in alle rantsoentypes. 

 • de kolf is zeer vroegrijp 
 • POWERCELL™ rassen halen makkelijk 33-35% drogestof
 • flexibele oogsttijdstip en behoud van kwaliteit door het “stay young” karakter
 • “stay-young” houdt verteerbaarheid hoog en de plant wordt niet noodrijp

Voordelen POWERCELL™ maïsrassen

 • allerhoogste VEM en stabiele opbrengsten
 • beste builenbrand- en droogtetoleranties
 • oogstflexibiliteit met gezonde planten tot aan de oogst
 • goed product om aan te rijden en dus betere conservering en minder kans op broei
 • hoger aandeel suikers in de plant bevordert de bewaring
 • gebalanceerd zetmeelgehalte bij de oogst = gezondere koeien, méér melk uit maïs!

Kortom: een beter saldo per hectare én per koe

In 2024 zijn de volgende POWERCELL™ rassen beschikbaar op volgorde van vroegheid (klik op de rasnaam om de informatie te downloaden) : 

SY Silverbull FAO 180SY Cosmos FAO 210Benco  FAO 210SY Hummer FAO 210
SY Skandik  FAO 215SY Vitamin FAO 220SA1641  (SY Opale*) FAO 225 (NEW)SY Arax FAO 225
SY Remus  FAO 230SY Nomad FAO 230SY Dakini  FAO 235SY Amfora FAO 240
SA2071 (SY Remco*) FAO 240 (NEW) * naam onder voorbehoud van goedkeuring en registratie 

Waarom je als melkveehouder meer verdient met beter verteerbare rassen

Waarom je als melkveehouder meer verdient met beter verteerbare rassen

Bij de keuze van een maïsras kijkt men, naast eigen ervaring en kuilanalyses, naar resultatentabellen met relatieve cijfers van de officiële rassenproeven. Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

De financiële waarde van opbrengst en VEM

 • Voor de berekening gaan we uit van het volgende:
  1 extra ton DS maïs per hectare levert 6% relatieve opbrengst extra, dit komt neer op +120 €/ha  (+1% = 20 € meeropbrengst per ha)
 • 20 VEM extra geeft 90 liter extra ruwvoermelkproductie, dit komt neer op  +36 €/koe (+10 VEM = 18 € extra per koe)
   

Afhankelijk van het gekozen type maïsras kun je met slechts kleine relatieve verschillen in opbrengst en VEM toch de nodige euro’s extra verdienen (of verliezen) 

We vergelijken 5 types met verschillende kenmerken:

 • “Standaard” ras :  een degelijk ras met opbrengst en VEM gelijk aan het gemiddelde van de referentierassen. In de tabellen is dit : opbrengst en VEM relatief = 100, VEM-opbrengst 100
 • Een “opbrengst” type : hoge opbrengst (106 relatief), maar een iets lagere verteerbaarheid
  (VEM relatief = 98), wat resulteert in een VEM-opbrengst 104
 • Een “kwaliteitsras” : met een opbrengst net onder de 100, maar een hoge voederwaarde 
  (102 VEM), en een bijhorende VEM-opbrengst van 99 relatief
 • POWERCELL type 1 ras : met een top verteerbaarheid (VEM 103), een goede opbrengst (100) en een VEM-opbrengst van 102. Voorbeelden zijn SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL en SA1641 (SY OPALE*)
 • POWERCELL type 2 ras : een evenwichtig maïsras met hoge opbrengst (103) én een hoge voederwaarde (101), en een VEM-opbrengst van 104
  (voorbeelden: SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA)

 

Wat betekent dit voor een melkveebedrijf met 15 hectare maïs en 120 koeien?

Tabel: berekening financiële opbrengst in relatie met opbrengst en kwaliteit van een maïstype

 

Rekentabel POWERCELL rassen meeropbrengst

rekenvoorbeeld meeropbrengst POWERCELL rassen bij 15 ha mais en 120 koeien

Het is duidelijk dat het belang van VEM niet onderschat mag worden

Een klein relatief verschil van 1 of 2 punten relatief in VEM (verteerbaarheid) heeft een veel grotere invloed dan opbrengstverschillen op het financieel resultaat.  Kortom: als melkveehouder kies je het best voor de bést verteerbare rassen (met een goed opbrengstpotentieel). 


De meest rendabele Syngenta rassen krijgen een kwaliteitslabel: POWERCELL™

POWERCELL™-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal.  Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer/melkproductie: 

 • Hoogste energieproducties per hectare ->  meer winst op het veld
 • Beste voederwaarde uit zetmeel én celwandverteerbaarheid -> hogere voeropname, 
  meer ruwvoermelk
 • Evenwichtige energie uit kolf én plant -> gezondere dieren en hogere levensproductie
 • Betere droogtetolerantie -> minder risico op droogteschade
 • Gezondere, stevigere “stay young” planten > minder ziektes en meer oogstflexibiliteit

Er zijn 2 types POWERCELL™ rassen beschikbaar. Type 1 zijn rassen met de allerhoogste VEM per kilogram droge stof (SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL). Type 2 kenmerken zich door de hoogste VEM-opbrengsten (SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA,....). Beide types geven een vergelijkbaar rendement.

“Met POWERCELL™ verdient een melkveehouder minstens 100€ EXTRA per hectare.”

Builenbrand: voorkomen is beter dan genezen!

POWERCELL rassen scoren niet alleen sterk op VEM, zetmeel en opbrengst. Ze zijn ook zeer bedrijfszeker, met de beste builen- en kopbrandtolerantie, zowel in extreme droge (2019) als zeer natte jaren (2021). SY SKANDIK en SY FANATIC bewezen zich al jaren als meest droogte- en builenbrandtolerante rassen in de praktijk. Ook de nieuwe generatie POWERCELL (zoals SY SILVERBULL, SY DAKINI, SY NOMAD, SY REMUS, SY VITAMIN...) scoort hier top.

SY SKANDIK en SY FANATIC bewijzen zich al jaren als meest droogte- en builenbrandtolerante rassen in de praktijk. Ook de nieuwe generatie POWERCELL (met dezelfde genetische achtergrond) scoort hier top. Maïskopbrand

Lees meer over builenbrand, wat het is en hoe je het herkent

Lees hier meer over kopbrand en de rassentoleranties

POWERCELL rassen scoren niet alleen sterk op VEM, zetmeel en opbrengst. Ze zijn ook zeer bedrijfszeker, met de beste builenbrandtolerantie, zowel in extreme droge (2019) als zeer natte jaren (2021).
meld je aan voor de Syngenta Corn Club, ontvang een paar gratis werkhandschoenen en maak kans op 5 ha INTERRASCAN

Syngenta Corn Club

Word lid, ontvang stevige werkhandschoenen en maak kans op 5 ha INTERRA®Scan

zaaizaadbehandeling mais, zaadonstsmetting, vogelafweer, vogelvraat, insectenschade mais, ritnaaldenschade mais,

Zaaizaadbehandeling

...een beslissende factor voor een geslaagde maïsteelt

Lees ons nieuws en onze tips over granen en maisteelt

NIEUWS, tips en technische info

Lees ons nieuws en teelttips voor maïs en gerst

SY Remus

Naar de overzichtspagina maïsrassen

Maak hier je keuze