Fusarium spp. in granen

Symptomen
Aangetaste planten vertonen verwelkingsverschijnselen en meestal is de stengelbasis volledig rot. Soms is een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De verwelking begint vaak aan één kant waarnaa de scheuten krom trekken. Afhankelijk van de Fusariumsoort is het wortelstelsel meer of minder aangetast. 
 
Optimale omstandigheden
Bij een temperatuur van ca. 27 °C en een pH lager dan 6,5 ontwikkelt Fusarium zich het snelst. Wondjes aan de wortels vormen invalspoorten voor de sporen. 
 
Verspreiding/overleving
De schimmel overleeft in de vorm van myceliumdraden en/of sporen aan de buitenkant van zaad en zieke planten. Infectie vindt plaats via beschadigde wortels of direct via infectie van de plantvoet. Sommige soorten groeien in de vaten van de plant. De plant produceert gom, waardoor de vaten verstopt raken en de plant verwelkt. Fusarium verspreidt zich (afhankelijk van de soort) via zaad, wind, grond en plantmateriaal.