Ziektebestrijding in tarwe | Syngenta Nederland

You are here

Ziektebestrijding in tarwe: een niet te onderschatten taak. Kies voor extra bescherming

Uw tarwe langdurig beschermd vanaf T0

Uw tarwe langdurig beschermen vanaf T0: Ga voor meeropbrengst!

T0: De basis voor ziektebestrijding in wintertarwe geeft vroege Septoria en roest-bescherming en reduceert overwinterd inoculum. Voor zekerheid en flexibiliteit bij een verlate T1 bespuiting.
Door het gewas vanaf het begin schoon te houden, kunt u daarna ook de T1 bespuiting op een schoon gewas uitvoeren.

Aandachtspunten voorkoming resistentievorming voor behoud middelenpakket

T0: Kies voor de toepassing (zo veel mogelijk preventief)  beweeglijke triazolen
Naast timing is ook de middelenkeuze belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is de keuze voor een triazool. Triazolen lopen al heel wat jaren mee in de granenteelt. Over het algemeen hebben alle toegelaten triazolen zowel een werking op Septoria als op roesten. Er is wel onderling verschil in effectiviteit en in verdeling binnen de plant. 

Nieuwere triazolen zoals epoxiconazool en prothioconazool hebben een langere werkingsduur als de oudere triazolen. Deze stoffen worden na een bespuiting in beperkte mate herverdeeld binnen het blad, genoeg om een goede verdeling te krijgen maar onvoldoende om nieuwe groei te beschermen. Hierdoor is de verdunning binnen de plant minimaal en kan de lange werkingsduur behaald worden. Sommige oude triazolen hebben echter de eigenschap dat ze snel en verder door de plant verdeeld worden. Een voorbeeld hiervan is propiconazool in Bravo Premium, een triazool met een hoge systemische werking. Blad dat na de toepassing wordt gevormd zal daardoor ook beter beschermd worden. Een nadeel van deze systemische triazolen is dat ze een korte werkingsduur hebben, het middel wordt sneller verdund in de plant. Sterk systemische triazolen kunnen daardoor nadelig zijn wanneer ze later in het seizoen worden toegepast. Omdat de duurwerking te kort is. Maar ze zijn perfect voor een T0 toepassing omdat ze sneller op de juiste plek kunnen komen in een snel ontwikkelend gewas. Door de kortere interval tussen T0 en T1 is de iets kortere duurwerking geen probleem. 

Voorkomen van hoge ziektedruk is een belangrijke factor in resistentie-mangement. Kies gezonde rassen uit of voer bij gevoelige rassen standaard een T0-bespuiting uit met BravoPremium.

Advies:
Gebruik voor een T0-bespuiting beweeglijke triazolen zoals propiconazool of cyproconazool. Deze passen beter op T0 dan epoxiconazool of prothioconazool. Dit kan bijvoorbeeld met Bravo Premium, speciaal ontwikkeld voor de T0-toepassing. Naast propiconazool bevat dit product ook chloorthalonil. De combinatie van deze actieve stoffen zorgt voor een curatieve en preventieve werking tegen Septoria en gele roest en voor extra resistentiemanagement.

Resistentiemanagement door T0
Het aantal actieve groepen in de graanteelt is beperkt en het voorkomen van resistentie tegen is daardoor erg belangrijk. In veel nieuwe middelen worden actieve stoffen al gemengd om resistentie-opbouw te voorkomen. Maar het voorkomen van situaties met hoge ziektedruk is ook een belangrijke vorm van resistentie-management. 
Het kiezen van gezonde rassen zal eraan bijdragen dat er minder druk komt op de middelen. De vorming van meer ziektesporen zorgt namelijk voor meer mutaties bij de schimmel, meer mutaties geeft een hogere kans op de vorming van een resistente mutatie. Indien men er toch voor kiest om een minder gezond ras te kiezen vanwege andere groei-eigenschappen, zal een T0-bespuiting helpen om resistentie-opbouw te voorkomen. Ook dit zal de ziektedruk vroeg in het seizoen laag houden waardoor de volgende bespuitingen minder onder druk komen te staan, en effectiever zullen zijn.

Advies:
Voorkomen van hoge ziektedruk is een belangrijke factor in resistentie-mangement. Kies gezonde rassen uit of voer bij gevoelige rassen standaard een T0-bespuiting uit. 

aantasting gele roest en septoria