Aarfusarium - preventieve teeltmaatregelen

Vanwege productie van mycotoxinen (o.a. DON) zijn een aantal fusariumstammen gevaarlijk. Met name Fusarium culmorum, Fusarium aveanceum en Fusarium graminareum. Vooral als de bloei in een natte periode plaatsvindt, is het risico op aantasting groot. Inzet van chemische middelen is mogelijk maar kan nooit een optimaal resultaat garanderen. Hier komt nog bij dat de bespuiting kort vóór of kort na het moment van besmetting moet worden uitgevoerd. Dit moment is met de huidige methoden nog niet exact te bepalen. Neem daarom ook andere teeltmaatregelen om de ziektedruk zo laag mogelijk te houden. 

Neem zoveel mogelijk de volgende preventieve maatregelen om aarfusarium te voorkomen:
•   vruchtwisseling: tarwe na maïs is zeer ongunstig
•   ploeg vooraf gaand aan de teelt, zeker indien er vooraf ook een graangewas of maïs is geteeld
•   kies rassen met een hoog resistentie niveau
•   gebruik goed ontsmet zaaizaad, bedhandeld met het fungicide Beret®Gold.

Voer, indien tijdens de bloei de omstandigheden voor een Fusarium-aantasting gunstig zijn, een bespuiting uit. In de regel geldt dat een triazool de meeste kans op effect heeft als deze tegen een volle dosering wordt gespoten in de volle bloei van het gewas. 

Om terug te keren naar de overzichtspagina ziektebestrijding in tarwe, klikt u hier