Biet

Ziektebestrijding in suikerbieten

Totale oppervlakte

Leaf

In Nederland werd in 2020 op ongeveer 7.600 akkerbouwbedrijven in totaal 81.000 ha suikerbiet geteeld (Bron: CBS)

Opbrengst per hectare

Tractor

Gemiddeld komen 14 ton suiker per hectare van het land. 
(Bron: Cosun 2022)

Opbrengst per suikterbiet

Opbrengst verliezen

Uit één biet worden er gemiddeld 35 suikerklontjes gehaald. Er zijn ongeveer acht suikerbieten nodig voor één pak suiker van een kilo (brond: Kenniscentrum Suiker & Voeding) 

Voorkom bladziekten bij suikerbieten voor maximale opbrengst

Bladziekten vormen een aanzienlijke bedreiging voor de opbrengst van suikerbieten. De bladeren van de plant zijn immers cruciaal voor de fotosynthese en de suikerproductie. De meest voorkomende bladziekten bij suikerbieten zijn Cercospora bladvlekkenziekte, Ramularia bladvlekkenziekte, meeldauw en roest. Naast de directe impact op de opbrengst kunnen zware aantastingen door bladziekten ook indirecte gevolgen hebben, zoals een verhoogde gevoeligheid voor andere ziekten en plagen en een verhoogd risico op lagere opbrengsten in de volgende teelt.

Om de opbrengst van suikerbieten te maximaliseren, is het daarom van groot belang om bladziekten te voorkomen. Door regelmatige inspectie van de gewassen en het nemen van preventieve maatregelen, zoals het gebruik van resistente rassen en het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, kan de kans op bladziekten worden verkleind. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een goede bodemgezondheid en een optimale groeiomstandigheden voor de planten.

De juiste stappen naar succesvolle ziektebestrijding

  1. Gebruik preventief de juiste middelen om schadelijke organismen te voorkomen.
  2. Houd het interval tussen bespuitingen goed aan.
  3. Wissel middelen af volgens het FRAC-systeem om resistentie te voorkomen.
  4. Pas een ruime teeltrotatie toe om schadelijke organismen in de bodem te verminderen.
  5. Voer na een bietenteelt een kerende grondbewerking uit om schadelijke organismen bloot te stellen aan de buitenlucht.
Bieten hoop

Resistentie management

Om je gewassen gezond te houden, is het belangrijk om ze regelmatig te controleren, preventief te spuiten met Bicanta  en Tern. Volg ook de waarschuwingsberichten van het IRS om op de hoogte te blijven van eventuele risico's. Zo kun je ziektes en plagen voorkomen, de groei van je gewas bevorderen en de opbrengst maximaliseren.

Bieten

Meest voorkomende ziekte en behandelingsdrempels

  1. Cercospora
  2. Stemphylium
  3. Meeldauw
  4. Ramularia
  5. Roest
% bladen met symptomen 1ste toepassing 2de toepassing
Cercospora 5% (1 blad op 20) 25%
Ramularia 5% (1 blad op 20) 25%
Roest 15% (3 bladen op 20) 30%
Witziekte 15% (3 bladen op 20) 40%

 

De weersomstandigheden van het seizoen hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de verschillende bladziekten.

Cercospora ontwikkelt zich het best bij warme temperaturen (25-30°C), met wat regen of vocht en bij een verhoogde luchtvochtigheid.

Ramularia ontwikkelt in vochtige en frisse omstandigheden (bij een ideale temperatuur van 17 °C).

Roest ontwikkelt zich bijzonder goed in vochtige periodes en bij temperaturen tussen 15 en 22 °C.

Meeldauw daarentegen houdt van droog weer, frisse nachten met dauw en temperaturen van 20-25°C overdag.

Bicanta

De oplossing tegen ziektes in bietenteelt

Bicanta is een sterk product in de ziektebestrijding in de suikerbietenteelt met ...

Tern

Bieten Bescherming Booster

Tern is een krachtig product dat wordt gebruikt voor de bestrijding van ziekten ...