1132x637_bnl_kv_tern.jpg

Bieten Bescherming Booster

1132x110_bnl_banner_tern.jpg

Wat is Tern?

TERN® is een krachtig product dat wordt gebruikt voor de bestrijding van ziekten in de suikerbietenteelt. Het heeft een breed werkingsspectrum en kan effectief worden ingezet tegen verschillende bladziekten zoals Cercospora, meeldauw en roest, in combinatie met andere toegestane producten. Tern bevat één actief ingrediënt, namelijk 750 gr/l fenpropidin. Dit product is met name geschikt als toevoeging bij de behandeling van bladziekten (BBCH 39-40).

Ziektebestrijding in suikerbieten

De bestrijding van bladziekten in suikerbieten is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. Met name de druk van Cercospora is sterk toegenomen, onder andere door kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Hierdoor kunnen oogstresten met ziektesporen langer aanwezig blijven en al vroeg in het seizoen tot aantasting leiden.Cercospora kan leiden tot lagere opbrengsten, suikergehaltes en winbaarheid.

Hoewel Stemphylium de afgelopen jaren minder voorkwam, kan deze ziekte op elk moment weer toeslaan. Het is daarom van groot belang om effectieve maatregelen te nemen tegen bladziekten in suikerbieten, om zo de opbrengst en kwaliteit van de gewassen te waarborgen

Ziektebestrijding in suikerbieten

Het voordeel van het mengen met ander actieve stoffen

Tern is een product dat in de bietenteelt wordt gebruikt en fenpropidin bevat, een bekende en breedwerkende actieve stof. Fenpropidin staat vooral bekend om het knockdown effect op roest en meeldauw. Omdat Tern een korte duurwerking heeft, wordt aanbevolen om het in combinatie met andere actieve stoffen te gebruiken om een langere duurwerking te krijgen.

Dankzij het hoge gehalte aan fenpropidin (375 gram/ha) in de formulering biedt Tern een robuuste werking aan de combinatie. Vooral bij een vroege inzet kan hiermee een goed resultaat worden behaald. Fenpropidin verhoogt ook de effectiviteit van de combinatie tegen Cercospora en andere schimmels, zoals roest en meeldauw. De resultaten hiernaast illustreren dit.

Proef wouse plantage

Proef Ziektebestrijding Wouwse Plantage 2022

Bicanta mag een keer per twee jaar worden ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden omdat het difenoconazool bevat

Tern mag worden ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Moddus Evo advies in tarwe en gerst

Advies tegen schimmelziekten in suikerbieten

Controleer het gewas regelmatig.
Spuit bij voorkeur preventief of zet Tern in combinatie met andere producten tegen bietziektes in bij een waarschuwingsbericht van het IRS.

  • 0.5 l  per hectare
  • Twee toepassingen per teelt met een minimum interval van 21 dagen
  • Veiligheidstermijn is 28 dagen

“Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie”