Optimaliseer je maïsopbrengst met een perfect zaaibed

Akkerbouwzaden
Optimaliseer je maisopbrengst met een perfect zaaibed: wacht bij nattigheid, werk vanggewas in, bemest, kies juiste grondbewerking, zorg voor vlak bed, zaai 4-5 cm diep en beheer onkruid.
Als je maïs teelt, is een perfecte zaaibedbereiding belangrijk. Een goed zaaibed kan namelijk een groot verschil maken in de kieming, weerstand, een goed resultaat van je onkruidbestrijding, groei en uiteindelijk de opbrengst en kwaliteit van je maïsgewas. We geven je 7 praktische tips voor het voorbereiden van een succesvol zaaibed voor je maïsteelt.

1. Heb geduld bij natte omstandigheden

Je land bewerken (en dus berijden) onder te natte omstandigheden geeft een groot risico op bodemverdichtingen. Fouten bij bodembewerkingen (en zeker bij deze die voor de zaai gebeuren) kun je tijdens het teeltseizoen nog zelden corrigeren. Elke fout heeft  bijgevolg een negatieve impact op de opbrengst en kwaliteit van je gewas. Het is dus van groot belang om je bodem op het juiste moment en op de juiste manier te bewerken.

2. Bodemvoorbereiding

Het begint allemaal met het vanggewas dat op tijd goed klein is gemaakt en ondergewerkt moet zijn. Op die manier kan de vertering snel starten en kunnen je nieuwe maïsplanten profiteren van de mineralen die vrijkomen van het vanggewas.
Zie ook het artikel over onderwerken vanggewas

3. Bemesting

Maïs heeft behoefte aan voldoende voedingsstoffen, met name stikstof, fosfor en kalium. Hou ook de sporelementen in de gaten zoals borium! Het is belangrijk om de bodem te bemesten voordat je gaat zaaien. Houd in je achterhoofd: “Meten is weten” bodem- en mestanalyses zijn de basis van een juiste bemesting! Zie ook het artikel over topmaïs in de juiste bodem

4. Ploegen, spitten of direct zaaien. Voorkom uitdroging van de grond 

Wat je kiest hangt voornamelijk af van welke machines en arbeid je voorhanden hebt. Elke bewerking heeft zijn voor- en nadelen. Houd in elk geval rekening bij elke grondbewerking met het uitdrogen van je bewerkte grond. Zeker bij ploegen kan het nuttig zijn om na het ploegen de grond zo snel mogelijk te bewerken om verdere uitdroging te voorkomen. 

5. Een goed zaaibed ligt vlak, is voldoende verkruimeld maar niet te fijn en heeft een voldoende losse bovenlaag en een voldoende vaste ondergrond

Let erop dat je machines juist zijn afgesteld op de grondsoort. Een goed zaaibed betekent een uniforme opkomst en goede beginontwikkeling. Het vormt één van de basiselementen voor een geslaagde teelt.

6. Zaaidiepte belangrijk

De optimale zaaidiepte voor maïs bedraagt 4 tot 5 cm. Dieper zaaien leidt in veel gevallen tot een tragere opkomst, meer uitval en lagere opbrengst. Zeker bij  een kouder en/of natter voorjaar geeft te diep zaaien opkomstproblemen. Kiemschimmels gaan het zaad of de jonge kiem aantasten met uitval en een slechte opkomst als gevolg. Wat dieper zaaien kan wel aan te raden zijn in drogere omstandigheden. Zaai ook niet te ondiep, want dan kunnen de zaailingen uitdrogen of zien de vogels je perceel als snoepwinkel. Zie het artikel over zaaizaadbehandeling in maïs.

7. Onderhoud

Een mooi vlak verkruimeld zaaibed zorgt ook voor een hoger slagingspercentage van je onkruidbestrijding. Of je nu spuit in vooropkomst of na-opkomst: een mooi vlak zaaibed werkt altijd in je voordeel. Begin daarom tijdig met je onkruidbestrijding en zorg voor een goede onkruidbestrijding, onkruiden genieten ongewild ook mee van water en voedingsstoffen, dit gaat ten koste van je maïsopbrengst, zeker wanneer je te laat start.

Klik hier om naar het overzicht van onze maïsrassen te gaan.