Tips van onze Technisch Specialist

HYVIDO: Teelttechniek

Waar moet u op letten bij het telen van hybride gerst? Lees snel de tips van onze Technisch Specialist!

HYVIDO®: niet alleen rassen maar ook een aparte teelttechniek

Om het genetisch potentieel van hybride gerstsoorten zo goed mogelijk te benutten, is het nodig uw teelttechniek aan te passen.  

  • Zaaidatum hybride gerst

Van half september tot eind oktober (zeer geschikt voor uitzaai in de eerste helft van oktober).

Bij voorkeur niet te vroeg zaaien, maar rond half oktober. Late zaai vermindert het risico op gerstevergelingsziekte door lagere luizendruk. Blijf uw gewas wel controleren en voer zo nodig een bespuiting uit. 

  • Zaaidichtheid hybride gerst

HYVIDO® hybride gerst: voor een lagere zaaidichtheid

Hybride gerst kan in een aanzienlijk geringere dichtheid worden ingezaaid dan klassieke gerst, vanwege zijn intrinsieke genetische potentieel. Voor het succesvol inzaaien van hybride gerst geldt één vereiste: verklein de zaaidichtheid met 25% vergeleken met een klassieke gerstras. 
Om een succesvol in te zaaien, zijn een aantal factoren van belang. Denk hierbij aan bescherming van het zaaizaad tegen ziekten en plagen en het neerleggen van een kwalitatief goed zaaibed. Zaai bij voorkeur in als er geen hevige neerslag verwacht wordt, dit om verdichting van de bodem te voorkomen. Tot slot moet de zaaidiepte 1 tot 2 cm zijn om een goed contact te verkrijgen tussen zaaizaad en grond.

Gemiddeld 3 tot 3,6 eenheden per hectare. Een eenheid/zak = 500.000 korrels (180-230 korrels/m²). De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden. We adviseren een zaaidichtheid van 180 korrels/m².

  • Stikstofbehoefte

HYVIDO® hybride gerst: drie stikstofgiften

Evenals bij klassieke gerstrassen worden drie stikstofgiften aanbevolen. 
Tijdens het seizoen moet circa 70-85 % van de stikstof bij de eerste twee giften worden ingebracht. Gezien de kracht van hybride gerst, zijn betere beworteling en uitstoeling, is het niet zinvol de eerste stikstofgift te "forceren": in de meeste gevallen kan worden volstaan met een matige bemesting. De tweede gift, waarmee een ingebracht totaal van 70% van de stikstof wordt bereikt en die plaatsvindt als de aar 1 cm is, is bedoeld om de vruchtbaarheid van de aar te maximaliseren. De resterende stikstof wordt ingebracht tijdens de laatste gift voor een goede korrelvulling.

Dankzij de sterke wortelontwikkeling benutten de HYVIDO-variëteiten de bodem beter dan vergelijkbare, uit lijnen afkomstige variëteiten. Bij een gelijke zaaidatum en vroegtijdige rijpheid is het wortelsysteem namelijk het best ontwikkeld. HYVIDO-variëteiten profiteren dus optimaal van de stikstofvoorraden in de grond.

  • Groeiregulatie

Advies: HYVIDO® hybride gerst: beperk lengtegroei tussen de knopen.

De hybride kracht vertaalt zich in een sterke plant die stro van goede kwaliteit oplevert. Legering vergroot het risico van een lagere opbrengst en kan leiden tot complicaties met de oogst. Dit risico hangt samen met een aantal factoren (klimaat, variëteit, bemesting, dichtheid) en kan worden beperkt door de lengtegroei tussen de knopen te reduceren. Om dat te bewerkstelligen kan een groeiregulator worden toegepast, waarbij de opbrengst van het HYVIDO-stro behouden blijft.
Vaak zal in wintergerst voor 2 bespuitingen worden gekozen, omdat wintergerst een relatief lang en zwaar gewas is.

Meer informatie over versteviging/groeiregulatie, klik hier

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
 

Nieuws hybride gerstteelt

chevron_left
chevron_right