Insectenbestrijding in peer | Syngenta Nederland

You are here

Insectenbestrijding in peer

Bladluizen

De verscheidenheid aan bladluizen is in de fruitteelt zeer groot. In de perenteelt zijn luizen echter niet het grootste probleem. Luizen die voorkomen zijn de Zwarte Perenluis, Roze Perenluis en de Appel-grasluis.

Deze luizen kunnen het hele jaar voorkomen en hebben zeer veel generaties. Ze veroorzaken schade in de vorm van misvorming van de bladeren en takken. Als de aantasting zeer zwaar is, kunnen hele takken afsterven.

Perenbladvlo

De perenbladvlo (kleine/grote/gewone) is een veel voorkomend insect in de perenteelt. Zij overwintert als volwassen insect in of buiten de boomgaard. Per seizoen komen 3-4 overlappende generaties voor. Vanaf maart worden de eieren afgezet op de takken van de boom. De larven van de perenbladvlo scheiden grote hoeveelheden honingdauw af. Deze honingdauw is een goede bodem voor roetdauwschimmels, waardoor ook de assimilatie van de bladeren sterk vermindert. Tevens treedt er vervuiling op van de vruchten waardoor de marktwaarde daalt.

Larven van perebladvlooien kunnen zich ook voeden op de knoppen voor het volgend jaar waardoor deze verzwakken. Dit kan een sterk negatief effect hebben op de directe productie.