You are here

Demoboerderij Interra

Het begon met één boerderij in België, nabij Brussel. Inmiddels is het Interra Farm Network uitgebreid naar acht boerderijen in Europa en Afrika.

Interra Farm Network

Het Interra Farm Network is een netwerk van demoboerderijen in Europa en Afrika. We werken hierin samen met vooruitstrevende telers, lokale overheden en wetenschappelijke instituten. We tonen dat productieve, intensieve landbouw mogelijk is, terwijl er rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Door middel van demonstraties en trainingen op de demoboerderijen willen we de introductie van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw vergemakkelijken. Op dit moment telt het netwerk acht demoboerderijen in België, Portugal, Polen, Tsjechië, Italië, Hongarije en Marokko.

Demoboerderij bezoeken?

De demoboerderij in Ittre is geopend voor geïnteresseerden. U kunt een op maat gemaakte rondleiding krijgen, waarbij een van de specialisten van Syngenta, New Holland, ICL of de teler u te woord staat. In de video hiernaast krijgt u een beeld van de demoboerderij voor een eerste indruk. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met: Edward Vander Linden ([email protected]) en/of Christian Walravens ([email protected]).

Familie Jolly

In de Benelux is een Interra Farm gevestigd in Ittre, België. Dit bedrijf is in 1985 opgericht door Ferdinand Jolly die het nu samen met zijn zoon Christophe runt. De boerderij telt inmiddels 322 hectare. Ferdinand en Christophe Jolly zijn vooruitstrevende telers die trachten productiviteit te combineren met bescherming van natuurlijke rijkdommen. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de biodiversiteit.

Naast de vele gewassen die er op de boerderij geteeld worden, heeft de Jolly-boerderij mooie resultaten geboekt in het verhogen van de biodiversiteit. Lees het rapport over wat er bereikt is in 2016.

Onze plannen voor 2018

 • Opbrengstvergelijking tussen de teelt van biologische gerst en conventionele gerst; 
 • Opbrengstvergelijking tussen hybride gerst (Bazooka) en conventionele gerst;
 • Het verschil tussen suikerbieten behandeld met gecoate insecticide en zonder gecoate insecticide tonen;
 • Maximais concept;
 • Het Green Cover Crop-concept laten zien;
 • De voordelen tonen van fungicidebehandeling op tarwe en gerst;
 • De voordelen tonen van herbicidebehandeling in maïs;
 • Gecontroleerde afgifte van meststoffen in aardappel- en maisproeven van ICL laten zien;
 • Experimenten met een drone van New Holland laten zien;
 • Interactie van sensortechnologie en variabele rente toepassing van Reglone door Syngenta en New Holland;
 • Het verdiepen van de samenwerking tussen Syngenta, ICL en New Holland en de verdere integratie van technologieën van deze bedrijven;
 • Bezoeken organiseren voor een breed scala aan interne en externe belanghebbenden.

Samenwerking New Holland, ICL en Syngenta

Sinds begin 2015 werken Israel Chemicals Ltd (ICL), New Holland en Syngenta samen op de Interra Farm van Ferdinand en Christophe Jolly om stappen te zetten op het vlak van duurzame, intensieve landbouw. Alle partijen vinden het belangrijk dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier gebruikt worden en er zorgvuldig omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen. En het ondersteunen van Ferdinand en Christophe Jolly in het kunnen blijven telen van gewassen van hoge kwaliteit terwijl er duurzaam omgegaan wordt met de omgeving waarin zij produceren.

ICL heeft op het bedrijf van de familie Jolly gecoate (gecontroleerd vrijkomende) meststoffen geïntroduceerd in de aardappelen- en aardbeienteelt. Gecoate meststoffen zijn NPK granules die een coatingslaag hebben waardoor de nutriënten geleidelijk vrijkomen. De voordelen hiervan zijn dat er beduidend minder nutriënten uitspoelen, de plant gedurende de groeifase een continue en constante nutriëntenaanvoer heeft en dat er slechts één toediening nodig is.

New Holland heeft in Ittre een stukje hoogtechnologisch materiaal toegevoegd aan de trekker in de vorm van een autobesturing GPS-systeem. Dit autobesturingssysteem maakt gebruik van het New Holland RTK netwerk om 2 cm nauwkeurig werk af te leveren.

Een andere techniek die op deze boerderij geïntroduceerd is, is de Heliosec. Dit is een eenvoudig hulpmiddel om water, met daarin restanten van gewasbeschermingsmiddelen, op te vangen. Zon en wind verdampen water en de reststoffen blijven achter in de Heliosec, die vervolgens zorgvuldig afgevoerd kunnen worden.

Gewassen

Interra