Jelle Westerlaken stelt zich voor

Ik ben Jelle Westerlaken, Crop Advisor Akkerbouw in het zuiden van Nederland. 

Wat is mijn achtergrond en vanwaar mijn interesse voor de akkerbouw? Ik ben op het ouderlijk bedrijf in Numansdorp opgegroeid met het boerenbestaan. In het gemengd bedrijf van mijn ouders, kreeg ik natuurlijk van de melkvee- en akkerbouwkant een hoop mee. De akkerbouw trok mij echter meer aan dan de melkveetak. Aan het einde van mijn opleiding "Bedrijfskunde Agribusiness" die ik op de HAS in Den Bosch afrondde, zag ik een vacature voor ‘field expert uien’ Sinds 1 augustus 2014 ben ik dan ook werkzaam bij Syngenta. De eerste jaren als vertegenwoordiger in uienzaden. De teelt van zaai-uien heeft dan ook weinig geheimen meer voor mij in petto. Momenteel werk ik als Crop Advisor voor alle akkerbouwgewassen. Natuurlijk vormen de uien mijn specialiteit, maar juist de verbreding naar de andere gewassen maakt mijn baan zeer afwisselend en ik vind het erg leuk om mijn kennis breder in te zetten. Inmiddels ben ik getrouwd, met hoe kan het ook anders, een boerendochter. Met mijn schoonvader raak ik dus ook nooit uitgepraat!

De uitdagingen in de huidige tijd maken mijn werk ook tegelijk erg leuk.

Samen met de klant en telers zoeken naar de beste oplossing geeft veel voldoening.

De diversiteit in gewassen, klimaat en omstandigheden in Nederland maakt dit tot een prachtig vak. 

Wie weet zie ik u op de volgende UIKC of andere open dag!

Met vriendelijke groet,

Jelle Westerlaken