Light Leaf Spot

Light Leaf Spot: Wat is dat nu precies?

Misschien ligt u hier ’s nacht nog niet wakker van, want Light Leaf Spot (Pyrenopeziza brassicae) is een nieuwe ziekte in Nederland. In Schotland zorgt deze ziekte al decennia lang voor grote problemen bij het telen van koolzaad en spruitkool. In het Verenigd Koninkrijk is deze ziekte uitgegroeid tot de ziekte die telers het zwaarst treft in hun portemonnee. Door de grotere inzet van vanggewassen zoals gele mosterd of bladrammenas is de kans aanzienlijk dat Light Leaf Spot (LLS) in Nederland in de spruitkool ook een rol van betekenis gaat spelen.

Welke factoren vergroten het risico op LLS?

  • Een temperatuur van tussen de 4 en 20ºC 
  • Een bladnat-periode van langer dan 6 uur 
  • De verspreiding van Asco-sporen over een groot gebied 
  • Besmetting via gewasresten, groenbemesters of zaad
  • Verplaatsing via de vaatbundels in combinatie met de witte pluis-sporendragers (van ongeslachtelijke sporen) zorgen voor een snelle verspreiding op een perceel. 
  • Vorst kan voor verlichting zorgen, maar alleen als het voor een langere tijd vriest.
Factoren die het risico op Light Leaf Spot vergroten

Komt LLS overwaaien vanuit het Verenigd Koninkrijk?

Het is zeker niet ondenkbaar dat de sporen, waarvan bekend is dat ze zich over vele honderden kilometers kunnen verspreiden, zich ook verspreiden richting het vaste land van Europa. Nederland is dan het eerste land, dat getroffen kan worden. Voor een grootschalige verspreiding moet de epidemie natuurlijk wel van behoorlijk omvang zijn, zoals die van 2015.

Light Leaf Spot

Wanneer loop je het grootste risico op besmetting?

In principe bestaan er 3 piekmomenten voor het ontstaan en verspreiden van de sporen:

  • Juli (tijdens de oogst van het koolzaad)
  • Augustus, september
  • Oktober, november
  • In enkele gevallen ook in januari

Sommige Asco-sporen (geslachtelijke sporen) zijn gedurende het gehele seizoen aanwezig in de lucht en vormen dan ook een reëel risico. Uit het witte schimmelpluis komen de ongeslachtelijke sporen voort. Een besmetting op een perceel met deze sporen vindt plaats via bijvoorbeeld opspatting.

Sporenvangers voor een vroege detectie van LLS

Op dit moment onderzoeken we als Syngenta of het mogelijk is om via sporenvangers vroegtijdig de druk te monitoren en een waarschuwingsbericht te sturen. Dit waarschuwingsbericht kan u attenderen om uw gewas extra te beschermen. Blijf echter ook zelf alert op tekenen van besmetting er kan ook een primaire besmetting zijn, die zich kan verspreiden via opspatting.

Bij Twijfel... Doe zelf de eenvoudige test

Twijfelt u of een vlekje op uw spruitkoolgewas LLS is, dan kunt u dit in een plastic zak stoppen en bij een koele temperatuur wegleggen. Door de sporulatie die plaatsvindt is de LLS beter herkenbaar. Bij gunstige omstandigheden is dit binnen 2 weken zichtbaar. Let op LLS toont zich soms verschillend per ras.

Test op Light Leaf Spot

Een goede rassenkeuze helpt!

In Schotland kiezen telers hun rassen mede op basis van de gevoeligheid voor LLS. Vreemd is dit niet aangezien we uit eigen ervaring weten dat er sterke verschillen zijn per ras voor de gevoeligheid van LLS. Syngenta kijkt bij het selecteren van de rassen onder andere naar de gevoeligheid voor LLS.

Meer weten over onze spruitkoolrassen?

Een goede rassenkeuze helpt!

Voorkom LLS!

Om te beginnen is het belangrijk om een goed en breed spuitschema op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met alle ziektes. Daarnaast is afwisselen van het grootste belang. Begin vroeg genoeg en stop de bespuitingen niet te vroeg. Vooral laat in het seizoen is er risico op besmetting door de lagere temperaturen gecombineerd met meer neerslag.

Voorkom Light Leaf Spot
Proefresultaten LLS

Proefresultaten bestrijding LLS

Amistar

Productinformatie

Amistar Top

Productinformatie