Actievoorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door Syngenta seeds B.V. te Enkhuizen. Verder te noemen Syngenta. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u de gevraagde gegevens heeft ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden op de dag van sluiten van de actie direct persoonlijk geïnformeerd.
 9. Winnaars worden geacht binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie de maatvoering van de gewonnen producten door te geven. (indien van toepassing)
 10. De gepersonaliseerde/maat gevoelige producten worden persoonlijk afgeleverd op een door de winnaar aangegeven adres in Nederland of België.
 11. De niet gepersonaliseerde producten worden direct door de winnaar meegenomen.
 12. Syngenta kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Medewerkers van Syngenta zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Syngenta voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. Door inschrijving op de nieuwsbrief gaan deelnemers akkoord met het ontvangen van communicatie van Syngenta (maximaal 24 per jaar)
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Syngenta.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.