UIKC 2023

Actievoorwaarden inschrijving Akkerbouwnieuwsbrief en ontvangst van een t-shirt (‘Actie’)

 • Inschrijving is kosteloos.
 • De gevraagde gegevens op het online registratieformulier dienen volledig ingevuld te worden.
 • De Actie loopt tot 24 augustus 2023 en wordt n.a.v de Landelijke Uiendag  te Colijnsplaat uitgevoerd.
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

 

Gegevensverzameling in het kader inschrijving Akkerbouwnieuwsbrief:

 • U geeft Syngenta door het invullen van het registratieformulier,  het aanvinken en aanklikken van de daarop aanwezige knoppen, toestemming tot het verzamelen en verwerken van uw (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van Akkerbouwnieuwsbrieven van Syngenta.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).
 • U kunt zich te allen tijde afmelden van de Akkerbouwnieuwsbrief via de daarin opgenomen link.
 • De verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Ontvangst t-shirt:

 • U kunt een t-shirt met de per e-mail ontvangen persoonlijke QR code bij de stand van Syngenta op 24 augustus 2023 in ontvangst nemen zolang de voorraad strekt.
 • Mocht u zich hebben ingeschreven voor de Akkerbouwnieuwsbrief maar niet in de gelegenheid zijn het t-shirt op te halen bij de Syngenta stand op 24 augustus 2023, dan ontvangt u geen t-shirt.
 • Het is niet mogelijk het t-shirt te ruilen voor een geldbedrag.