Bietenkevertje

Atomaria linearis

Bietenkevertje

Kenmerken

Het volwassen insect, de bietenkever, is een donkerbruin minuscuul kevertje van 1,5 mm dat met het blote oog moeilijk te herkennen is.

Levenscyclus

De volwassen kevers overwinteren in de grond en op bietenopslag. Ze worden weer actief in de lente. De bietenkever verplaatst zich meestal over het grondoppervlak. In april kunnen soms korte vluchten waargenomen worden tijdens relatief warme dagen (12-14°C). Nachtvluchten kunnen eveneens voorkomen; het gaat dan dikwijls om massale verplaatsingen waarbij de kevertjes tot op een hoogte van 10 m kunnen vliegen. Deze vluchten komen vooral voor vanaf midden tot einde mei op warme avonden (18-20°C) bij een hoge luchtvochtigheid en weinig wind. Tijdens de zomer worden de eitjes in de grond afgezet in de omgeving van de bietenwortels. Ze ontluiken na 4 tot 6 dagen waarna de larven zich voeden met de haarworteltjes, evenwel zonder de ontwikkeling van de plant te benadelen. Tijdens het najaar ontwikkelt de larve zich tot volwassen kever op bietenresten.

Schade

Tijdens droge periodes kunnen de steekwonden - zwarte puntjes op de haarworteltjes - sterfte veroorzaken bij de jonge bietjes (vóór het tweebladstadium). Tijdens vochtige perioden worden ook de bovengrondse delen van de jonge plantjes aangetast (de plantjes zijn hiervoor gevoelig tot in het vierbladstadium). De steekwondjes komen vooral voor ter hoogte van de kiemlobben en de nog opgerolde jonge blaadjes. Later vertonen deze bladeren symmetrische wondjes. Het risico op schade is merkelijk groter op percelen waar eerder bieten gekweekt werden. Het is mogelijk dat bieten die aangetast zijn door de bietenkever grote schade lijden bij het inzetten van naopkomst herbiciden.

Schade

Door de voedselonttrekking door de appelgrasluis krult het blad van de primaire waardplant om. Op secundaire waardplanten worden alleen de ondergrondse en onderste delen gekoloniseerd. Doordat deze bladluis zo vroeg migreert, is de schade aan de primaire waardplant niet zo groot, maar deze bladluis is wel schadelijk door het overbrengen van het gerstevergelingsvirus.