Coloradokever

Leptinotarsa decemlineata

Coloradokever

Kenmerken

Het volwassen insect is een kever van 10 tot 11 mm lengte, ovaalvormig en wat gebombeerd. De schilden zijn geel versierd met 10 zwarte langsstrepen. De larve kan tot 12 tot 15 mm lang worden. Meestal is deze rood-oranje van kleur, soms ook geelachtig.

Levenscyclus

De coloradokever overwintert als volwassen vorm in de grond en komt tevoorschijn kort na de opkomst van de aardappelen. De ontluiking begint wanneer de gemiddelde temperatuur 14°C bereikt. Gedurende 2 weken voeden ze zich en richten schade aan. Dan gebeurt er een copulatie. De geel-oranje eieren (1,5 mm) worden in groepjes van 10 tot 30 gelegd aan de onderkant van de bladeren. Ieder wijfje kan 600 tot 800 eieren leggen op diverse planten. Kort nadien ontluiken de larven en vreten aan de bladeren. In ongeveer 3 weken tijd ondergaan ze 4 larvale stadia en nestelen zich dan in de grond (2 tot 20 cm diepte) om een tweede generatie te geven. De adulten van deze tweede generatie verschijnen na 1 tot 2 weken en kunnen opnieuw schade aanrichten. Nadien nestelen ook zij zich in de grond (20 tot 25 cm) om te overwinteren. De coloradokever leeft enkel op planten van de familie van de zwarte nachtschadigen, maar met een uitgesproken voorkeur voor aardappelen.

 Schade

Zowel de larve als de kever vreet aan de bladranden en maken daarna gaten in de bladschijf. Uiteindelijk rest er alleen de nerven en is er de totale vernietiging door de larven. De schade aangericht door dit insect kan zeer erg zijn.