easyconnect - veilig, snel en eenvoudig vullen van de veldspuit

Achtergrond easyconnect

Het ministerie van LNV wil nagenoeg geen emissies naar de leefomgeving meer van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2030. De toekomstvisie van LNV stimuleert innovatie van technieken om emissie en blootstelling te voorkomen. Een aantal fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen doet er alles aan om op de toekomstige eisen in te spelen. 

Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen hebben daarom hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een uniform gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen: easyconnect™
In het Engels wordt het een closed transfer system, kort CTS genoemd. Het is de bedoeling dat tegen 2025, een groot aantal verpakkingen uitgerust zijn met de easyconnect-dop en voor landbouwers ter beschikking staat. Een verandering in aanpak die perfect past in de Zero Impact ambitie van Syngenta.

Wat is easyconnect eigenlijk?

Het easyconnect systeem bestaat uit twee onderdelen:

  • Een koppelstuk (het easyconnect stuk)
  • Een unieke schroefdop, voorgemonteerd op een can

Dit vormt samen het gesloten vulsysteem. Het systeem past voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen.

Fabrikanten van GBM gaan op termijn al hun vloeibare producten voorzien van een easyconnect-dop. Mechanisatiebedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitrol van de connector. 
 

Syngenta heeft een compleet nieuwe verpakking ingevoerd, die perfect compatible is met easyconnect en andere gesloten-vulsystemen. Lees hier alles over de innovatieve verpakking Evopac 

Meer weten over de techniek en koppeling aan de veld spuit? Bekijk de animatie.

Vullen van de tank, het doseren en het inwendig schoon spoelen van de verpakkingen spelen een cruciale rol om emissie op het erf te verminderen. Ook moet een mogelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddel voor landbouwers zo beperkt als mogelijk zijn.
Hiervoor is easyconnect ontwikkeld.

easyconnect

Wat zijn de voordelen?

Easyconnect maakt het vullen van de veldspuit:

  • Veilig, eenvoudig en snel. 
  • De kans op emissie en bloostelling wordt tot een minimum teruggebracht.

Zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Bekijk het filmpje

Omspoelen

van verpakkingen is meteen mogelijk en past daarom in STORL.

STORL

Snel en gemakkelijk vullen

van 5 en 10 LTR verpakkingen.
 

koppelen fles aan easyconnect

Geen kans op morsen

in het milieu of op het erf door voorgemonteerde doppen

easyconnect doppen

Verplichte easyconnect vanaf 2025

Kalender

Vanaf 1 januari 2025 is het gebruik van een gesloten vulsysteem verplicht. Betrokken partijen zullen met de overheid bespreken of en hoe in een praktisch haalbare overgangstermijn kan worden voorzien. Dat betekent dat per genoemde datum:

  • een easyconnect op de spuit gemonteerd moet zijn, of
  • koppelingen voor aansluiting van een easyconnect op de spuit moeten zitten (in geval van een vaste opstelling op de vulplaats). 
  • SKL zal controleren of aan bovenstaande verplichting voldaan is. 
  • NVWA zal controleren op het gebruik van het systeem. Voor rugspuiten geldt de verplichting niet.

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Edward

Duurzame landbouw

Edward Vander Linden
FTO & NFT Lead Benelux 
Syngenta N.V.
mobile: +32 474 95 17 60
tel:       +32 93 63 99 75

Fabrikantenlijst easyconnect 2023