Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Vijf gouden regels omtrent uw veiligheid en die van uw familie. Vermijd direct contact voor uw veiligheid. Houd de plaats van uw professionele activiteiten volledig gescheiden van uw privé.

Lees het etiket op de verpakking van uw gewasbeschermingsmiddelen

Lees steeds goed het etiket!

• Lees altijd de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen op het etiket
• Geef de voorkeur aan mensvriendelijke producten (granulaten boven poeders) en aan hoogwaardige verpakkingen (S-Pac met groene dop en ingebouwde verzegeling)

Goed opletten bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

Let steeds goed op bij wat u doet

• Zorg voor een duidelijke scheiding tussen uw werk- en privé-leven
• Haastige spoed is zelden goed
• Concentreer u volledig op uw spuitwerkzaamheden (geen telefoon, geen sigaretten,...)

Hygiene centraal

Hygiëne staat centraal: Was regelmatig uw handen

• Zorg voor een goede reiniging van uw handen en handschoenen. Op alle momenten, op het erf of op uw percelen, zeker wanneer u de tractor betreedt
• Voorzie uw spuitinrichting van een uitrusting om handen en/of handschoenen te wassen

Onderhoud uw spuitmateriaal goed

• Zorg voor een goed onderhoud van alle veiligheidsuitrustingen (vulbak, cabinefilters, deflectoren op zaaimachines), hecht groot belang aan een schone cabine

Zorg voor voldoende bescherming bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Zorg voor uw eigen bescherming

• Draag steeds beschermende kleding (handschoenen, bril, schort of overall,...)
• Na toepassing deze kleding uittrekken
• Betreedt uw woning niet met de beschermende kleding