Echte meeldauw (Erysiphe graminis) Echte meeldauw (Erysiphe graminis) | Syngenta Nederland

You are here

Echte meeldauw (Erysiphe graminis)

Echte meeldauw (Erysiphe graminis)
Erysiphe graminis

Echte meeldauw (Erysiphe graminis)

Kenmerken

Een aantasting van Erysiphe graminis tast alle groene delen van de graanplant aan. De aantasting uit zich in een witgrijs schimmelpluis aan de oppervlakte van het blad. de stengel of de aar. Later ontstaan daarin zwarte puntjes (de vruchtlichamen van de schimmel) en treedt verkleuring op naar grauw bruin.

 

Levenscyclus

Deze meeldauw treedt vooral op bij tarwe en gerst. maar ook rogge en haver kunnen worden aangetast. De schimmel is erg gespecialiseerd. Iedere graansoort wordt door een andere Erisphe graminis aangetast. Als voorbeeld kan meeldauw van zomergerst (E. graminis f.sp.hordei) niet overgaan op tarwe (E. graminis f.sp. tritici) en omgekeerd. Meeldauw gaat niet over met het zaad. De temperatuur waarbij meeldauw zich vooral ontwikkelt ligt tussen de 15 en 20°C. De schimmel vormt sporen die door de wind over een grote afstand kunnen worden verspreid. Perioden met warm en droog weer zorgen voor een snelle uitbreiding van de aantasting. Vocht remt de kieming van de sporen.