Elatus Era: Complete bladbescherming | Syngenta Nederland

You are here

Complete bladbescherming

Beschermt het volledige blad curatief en preventief tegen graanziekten

Preventief voor meeropbrengst

Voorkomen is beter dan genezen! Een preventieve bespuiting is van groot belang om schade in het blad door ziekten te voorkomen. Voor een goede korrelvulling is een langdurig groen blad essentieel. Vanuit de waslaag verdeelt de nieuwe werkzame stof van ELATUS™ Era (SOLATENOL™) zich als geen ander gelijkmatig door heel het blad. Zo beschermt u het hele blad en ook de bladbasis. Door een gezonde bladbasis kunnen water en voedingsstoffen richting het blad worden vervoerd en kunnen suikers ongestoord naar de aar worden getransporteerd.

Snelle opname en lange werking Elatus Era

Curatief door twee componenten

In Elatus Era is SOLATENOL gecombineerd met het sterke en bekende triazool prothioconazool. Deze combinatie versterkt de werking in brede zin. Zowel preventief als curatief. De twee stoffen vullen elkaar aan. Dit is ook een voordeel met het oogpunt op resistentie-management. Het geeft zekerheid.

molecuulstructuur van Solatenol (benzovindiflupyr)

Breed werkingsspectrum in tarwe en gerst

ELATUS Era werkt breed en bestrijdt vrijwel alle bladziekten in tarwe en gerst. De laatste jaren nemen roesten sterk toe. Ook Septoria kan voor flinke problemen zorgen onder vochtige omstandigheden. Op bovengenoemde ziekten is ELATUS Era ijzersterk! Hét aangewezen product om het vlagblad te beschermen.

Het werkingsspectrum van Elatus Era