Spuittechniek Expert Center NL

Spuittechniek

Spuittechniek in de sierteelt, bloembollen en boomkwekerij is een vak op zich. Aan de hand van een reeks video’s en blogs kunt u gebruik maken van de kennis van onze Crop Advisors.

Introductie spuittechniek in de sierteelt

In Nederland hebben we een uitgebreide variatie aan sierteeltgewassen, maar hoe kunnen we deze gewassen optimaal laten groeien en beschermen met een steeds smaller wordend pakket aan gewasbeschermingsmiddelen? De beschikbare middelen die gebruikt worden moeten ook juist worden ingezet zodat we deze voor langere tijd kunnen gebruiken. Daarom doen wij spuittechniek proeven om te proberen zoveel mogelijk te bereiken met zo min mogelijk impact voor het milieu. Op deze pagina leest u over de verschillende aspecten die belangrijk zijn als het gaat om spuittechniek en hoe u deze kunt verbeteren.

Voorbereiding spuiten

Een goede spuittechniek proef vraagt om een goede voorbereiding en partners die met ons willen samenwerken. Als we starten bij een bedrijf vragen we eerst wat de gangbare praktijk is en welke verbeterpunten de ondernemer en/of zijn adviseur zelf al heeft. Dan kijken we naar de doppen en de techniek die wordt gebruikt en kijken we of daar wellicht wat te winnen valt. We komen dan tot een spuitprotocol waarin we diverse doppen, technieken of instellingen gaan testen. 

Voordat we aan de slag kunnen wordt de spuit gekalibreerd, dat wil zeggen dat we controleren of de gegeven afgifte per dop klopt. Als alles klopt kunnen we gaan spuiten.Vervolgens worden de proefvelden uitgezet en kunnen we starten met het spuiten van de proef. Aan de tank wordt een fluorescerende vloeistof toegevoegd, zodat we kunnen vaststellen hoe de depositie en verdeling van de spuitvloeistof in het gewas is. Het middel moet namelijk daar komen waar de ziekte of plaag zit.
 

Spuittechniek proef

Bedekking

In de meeste gevallen zorgt een goede bedekking van de spuitvloeistof op het gewas voor een betere werking van de middelen. Hiermee wordt dan een optimale bescherming van het gewas verkregen. Een goede bedekking kan worden gerealiseerd door met een relatief fijner druppelspectrum de toepassing uit te voeren. Het middel, type dop, de druk, rijsnelheid en boomhoogte hebben allemaal invloed op het resultaat. Met behulp van watergevoelig papier of fluorescerende vloeistof en blacklight kan meer inzicht worden verkregen over het spuitbeeld. Daarnaast kunnen hulpstoffen ook een belangrijke invloed hebben op de bedekking.
 

Spuittechniek Syngenta
Spuittechniek veld Syngenta
Spuittechniek Maurice Syngenta
Spuittechniek veld tulpen Syngenta

Indringing

Bepaalde ziekten of plagen kunnen juist wat meer onder in het gewas voorkomen. Om dieper in het gewas te kunnen komen is voldoende indringing nodig. Fijne druppels hebben minder snelheid en landen meer boven in het gewas. Voor een goede indringing in het gewas is een grover druppelspectrum nodig. Hiermee kun je dus meer onder in het gewas komen. Een andere methode is het gebruik van luchtondersteuning. Met de juiste instelling kan luchtondersteuning ervoor zorgen dat de spuitvloeistof dieper in het gewas wordt begeleid. Daarnaast heeft het type middel of het gebruik van hulpstoffen ook invloed op de indringing in het gewas.
 

Meer videos over spuittechniek