Force Evo en Karate 0.4% GR: Behandeling tijdens het poten

Ons advies voor vroeg te oogsten aardappelen:

Force Evo (met startmeststof) of Karate 0.4% GR
Dosering Force Evo: 16 kg/ha
Dosering Karate 0.4% GR: 15 kg/ha; 
mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden

Een optimale plaatsing van het granulaat rondom de moederknol is belangrijk. De granulaatstrooier moet correct afgesteld zijn. Het gebruiken van een verdeelelement bevordert een egale verdeling in de rij en aardappelrug.
Lees de informatie hieronder goed door.

Schematische weergave werking granulaat

werking granulaten

Handige tips voor het toepassen van granulaten

Waar moet u op letten als u Force Evo of Karate 0.4% GR gebruikt?

  • De basis van Force Evo granulaat (de vulstof) is een kunstmest, wat een goede ontwikkeling van het gewas ondersteunt.  Force Evo bevat naast stikstof, mangaan en zink ook fosfaat. Bij een volledige dosering van 16 kg/ha Force Evo geeft u ook automatisch 7 kg/ha fosfaat (P2O5). Hou hier rekening mee in uw bemesting (zie tabel hiernaast) als derogatie aan de orde is. Karate 0.4% GR bevat geen kunstmest.
  • De toepassing gebeurt tijdens het poten van de aardappelen.  Belangrijk hierbij is een goede verdeling van het granulaat en een egal verdeling in de rij. Op die manier zijn de moederknol en later de aardappelknollen goed beschermt. Gebruik een verdeler voor het beste resultaat. 
  • Zorg wel dat alle granulaatkorrels goed met grond bedekt zijn. De actieve stof wordt langzaam vrij gegeven, verdeelt zich rond om de knollen en kan zo zijn werk doen.
Force Evo granulaat

Tabel: Meststoffen in Force Evo

Tips verdeling granulaat voor het beste resultaat

Alles draait om een optimale verdeling van het granulaat in de rij en de juiste dosering per hectare. 
Zorg voor een goede verspreiding van het granulaat in de bodem. Wij adviseren om zwalustaartje of ketsplaatje te gebruiken die u op uw granulaatstrooier installeert. Een egale verdeling zorgt voor een grotere kans op contact met de ritnaalden en tot 20% beter effect.
Bij gebruik van het product in de rij:
 - Gebruik een spreidplaat om de beste productverspreiding rond aardappelen te bieden
 - Zorg dat de spreidplaat goed is afgesteld voor een goede spreiding (afstand tot de grond)

Zorg altijd voor correct afgestelde strooiapparatuur, zodat u de juiste hoeveelheid per hectare strooit. Een te lage dosering kan een tegenvallende werking geven. Onder het hoofdstuk "Strooitabellen" zijn kalibratietabellen voor Force Evo te vinden voor het afstellen van diverse granulaatstrooiers.

Let op korrels op de grond

Vermijd dat de granulaatkorrels worden uitgestrooid op plaatsen waar die niet thuis hooren, bijvoorbeeld bij het optillen van de pootmachine. Ontkoppel daarom steeds de aandrijving van de granulaatstrooier bij het optillen van de machine op het einde van het perceel.
Bovenliggende korrels op de grond moeten verwijderd worden. 

Bescherm jezelf

Volg, voor je eigen veiligheid, nauwkeurig ons advies op bij het hanteren en het gebruik van de granulaten: Zorg ervoor dat er geen adem-, oog- of huidcontact is met de granulaatkorrel. Bescherm jezelf en volg de instructie op zoals voorgeschreven