Gestippelde houtvlinder

Zeuzera pyrina

Gestippelde houtvlinder

Verspreiding

Komt algemeen voor in heel Nederland en België. De gestippelde houtvlinder komt voornamelijk voor in bosranden, boomgaarden en siertuinen.

Waardplanten

De rupsen komen vooral voor in takken en twijgen die smaller zijn dan 10 cm. De rupsen kunnen dan ook onverwacht in kleinere struiken voorkomen. De waardplanten zijn onder andere perenbomen, appelbomen, beuk, es, maretak en sporkehout.

Levenscyclus

De vlinders vliegen van half juni tot half augustus. De vrouwtjes zetten korte tijd na uitsluipen hun eieren af in groepjes op struiken of bomen. Vooral waar wonden of barsten in de schors voorkomen. De rupsen boren zich in scheuten of bladeren. Uiteindelijk kunnen zij ook de twijgen binnen dringen. Een boorgaatje met een diameter van enkele millimeters is dan (duidelijk) zichtbaar. Eenmaal in het hout vreet de rups zich een weg naar het merggedeelte. Hierbij boort de rups geleidelijk aan een gang van soms wel decimeters lang en een centimeter breed. De rups overwintert twee keer in het hout en verpopt vanaf begin juni. De pop werkt zich gedeeltelijk uit de stam voordat de vlinder ontluikt vanaf midden juni.

Schade

Zwaar aangetaste bomen zijn verloren. De inboorgaten van de rupsen zijn vrij makkelijk te vinden. Ook door het uitgestoten zaagmeel verraden de rupsen zich. Een boorgat kan de toegangspoort zijn voor insijpelend water en voor verdere verrottingen. Aangetaste planten of takken breken makkelijk af, of leiden tot afstervingen.

Bestrijding

Feromoonvallen voor de monitoring van de vlinder. Hierdoor kan tijdig met de bestrijding worden gestart. Feromoonvallen trekken alleen mannelijke exemplaren aan. De gestippelde houtvlinder is weinig vlieglustig.