Voorkom nakiemers in uw uien

Onze gouden tips, waardoor u de kans op nakiemers in uw uien beperkt

Verklein de kans op nakiemers in uw uien

Uw gewas is onkruidvrij en nu? Hoe zorgt u ervoor dat uw uien ook onkruidvrij blijven. Hierbij komen de bodemherbiciden met een lange duurwerking om de hoek kijken. Deze zorgen voor het schoon blijven van het gewas. Vooral de laatste bespuitingen van eind mei, begin juni zijn voor u van cruciaal belang om nakiemers, van bijvoorbeeld kleinkruiskruid, de rest van de teelt de baas te zijn.

Het niet toepassen van deze laatste herbicidebespuitingen kunnen in een later stadium problemen opleveren. De onkruiden kunnen gaan concurreren met uw uien tijdens de bolzetting en afrijping. Indien er zeer veel onkruid aanwezig is op het moment van oogsten, kan dit bij het rooien zelfs zorgen voor problemen met loofkappen.

Gouden tips

Onze gouden tips

1. Kies aan het einde van de onkruidbestrijding (eind mei, begin juni) voor middelen met de langste duurwerking.
2. Houd voldoende ruimte in uw schema om in een later stadium nog een bespuiting te kunnen uitvoeren met een robuuste dosering.
3. Spuit op een windstil/-arm moment, met voldoende water en een grove druppel om drift te voorkomen.