Aaltjes en ritnaalden in aardappelen bestrijden

Adviezen tegen alle soorten aaltjes in aardappelen met nevenwerking op bladluis

Aaltjes geven opbrengstschade. Dit komt doordat ze de ontwikkeling van het wortelstelsel belemmeren. Nemathorin 10G zorgt voor een ongestoorde groei, waardoor de opbrengstderving beperkt blijft. Maar ook bij resistente rassen die minder tolerant zijn, is een behandeling met Nemathorin 10G al snel rendabel. Nemathorin 10G is een granulaat met als werkzame stof fosthiazaat. Het is werkzaam tegen alle soorten aaltjes die voorkomen in de aardappelteelt. De actieve stof zorgt ervoor dat aaltjes verlammen en na verloop van tijd afsterven.

Algemeen advies voor toediening van Nemathorin in rijenbehandeling en volvelds

- Rijenbehandeling

Tijden het poten van de aardappelen kunt u met een op de pootmachine opgebouwde granulaatstrooier Nemathorin 10G in de pootvoor strooien in een strook van 25-30 cm. Hiermee wordt de beginontwikkeling van het gewas gestimuleerd. Opbrengstschade door aardappelcystenaaltjes, wortellesie-aaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende aaltjes kunt u daarmee grotendeels voorkomen.

- Volveldsbehandeling

Nemathorin 10G kunt u vlak vóór of tijdens het pootklaar maken van de grond in één werkgang volvelds strooien en inwerken tot een diepte van 10-15 cm. Voor een optimale werking is een gelijkmatige menging van het middel door de grondlaag van belang. Uit onderzoek is gebleken dat voor het inwerken van het granulaat u de beste resultaten verkrijgt met een spitfreesmachine of een multivator/volveldsfrees.

Algemene dosering van Nemathorin 10G voor aaltjes:

  • Rijendosering: 7,5 kg/ha
  • Volveldsdosering: 30 kg/ha
  • Halve dosering volvelds: 15 kg/ha

Houd voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding.

De specifieke dosering van Nemathorin 10G voor de diverse aaltjes en teelten en ritnaalden leggen we u hieronder uit. 

Aardappelcystenaaltjes in zetmeelaardappelen

Aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) in zetmeelaardappelen. In zetmeelaardappelen is het probleem van aardappelmoeheid, veroorzaakt door cystenaaltjes, redelijk onder controle door de komst van (partieel) resistente rassen. Omdat de tolerantie van de zetmeelrassen sterk verschilt, is het in minder tolerante rassen aan te bevelen om een rijenbehandeling toe te passen. Zo stimuleert u de aanvangsgroei en komt u tot een maximale opbrengst. Advies: 7,5 kg Nemathorin 10G in de rij. Hiernaast geven we u het advies voor aardappelcystenaaltjes in consumptie-aardappelen.

Aardappelcystenaaltjes in consumptie-aardappel

Aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) in consumptieaardappelen. In de teelt van consumptieaardappelen zijn nog niet veel resistente rassen beschikbaar en dient er afhankelijk van de populatie een behandeling te worden uitgevoerd om de opbrengst veilig te stellen. Ook bij de teelt van een resistent maar weinig tolerant  ras als “Innovator” is het soms nodig een rijenbehandeling uit te voeren om de aanvangs- groei te stimuleren. Advies: Afhankelijk van de aanvangsbesmetting: 7,5 kg Nemathorin 10G in de rij of een volveldsbehandeling met 15 kg Nemathorin 10G.

Aardappelcystenaaltjes in pootaardappelen

Aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) in pootaardappelen. In pootaardapplen is het van groot belang om een besmetverklaring met cystenaaltjes te voorkomen. Immers, een besmetverklaring leidt tot een verbod op de teelt van pootgoed. Om de kans op een besmetverklaring zo klein mogelijk te maken kan een behandeling met Nemathorin 10G een belangrijke bijdrage leveren. Advies: 15 kg Nemathorin 10G volvelds toepassen.

Wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans)

Wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans). Vooral op lichte (zand)gronden wordt steeds vaker het wortellesie-aaltje aangetroffen. Mede als gevolg van de brede waardplantenreeks is dit aaltje moeilijk in toom te houden. Om de opbrengst veilig te stellen is een behandeling met Nemathorin 10G aan te bevelen. Advies:  Afhankelijk van de hoogte van de besmetting: een rijenbehandeling met 7,5 kg Nemathorin 10G of een volveldsbehandeling met 15 kg Nemathorin. 

Het maïswortelknobbelaaltje

Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodii en M. hapla) komen vooral voor op zand- en dalgronden en op lichte klei- en zavelgronden. Deze aaltjes vermeerderen zich snel en zijn moeilijk onder controle te krijgen vanwege de brede waardplantenreeks.  Ze veroorzaken knobbels op de knollen waardoor partijen soms onverkoopbaar zijn. Op besmette percelen mag geen pootgoedteelt meer plaatsvinden.
Advies: Symptomen op de knol kunnen gedeeltelijk worden voorkomen met een rijenbehandeling met 7,5 kg/ha Nemathorin 10G, maar de beste resultaten bereikt  u met een volveldsbehandeling met 15 -30 kg Nemathorin 10G per ha.

Het Trichodorus-aaltje

Ook het Trichodorus aaltje komt vooral voor op lichte gronden en kan enorme schade veroorzaken door achterblijvende groei.  Daarnaast is het de overbrenger van het tabaksratelvirus dat stengelbont en kringerigheid in de knol veroorzaakt. Na opkomst van het aardappelgewas begeven ze zich in een verticale lijn naar hun voedselbron: de wortels van het aardappelgewas. Ze stuiten dan op  het granulaat dat onder de moederknol is gestrooid en raken daardoor verlamd waardoor ze geen schade meer kunnen doen aan de wortels van het gewas. Advies:  Afhankelijk van de omvang van de besmetting: een rijenbehandeling met 7,5 kg Nemathorin of een volveldsbehandeling met 15 kg Nemathorin 10G.

Ritnaalden bestrijden

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, een kever die eitjes afzet op grasachtigen. Uit deze eitjes komen na ongeveer 5 weken larven die zich voeden met organische stof en met plantaardig materiaal. Ritnaalden bewegen zich in de grond en verplaatsen zich in het voorjaar en het najaar naar de oppervlakte om te eten. In het voorjaar zien we vooral schade aan jonge planten en in het najaar wordt schade veroorzaakt door kwaliteitsverlies. Denk aan aardappelen in de rug. 
Advies: Om schade door ritnaalden in aardappelen te voorkomen is Nemathorin een goede keuze om volvelds in een dosering van 20 kg/ha toe te passen. Een 100% bestrijding van ritnaalden blijft lastig, omdat de omstandigheden bepalen wanneer de  ritnaalden  naar de planten gaan. Voor meer specifiek advies over de bestrijding van ritnaalden in aardappelen, verwijzen we u naar de speciale ritnaaldenpagina

Nevenwerking bladluis met Nemathorin 10G

De werkzame stof van Nemathorin 10G wordt in de plant opgenomen en gedeeltelijk naar het blad getransporteerd. Uitgebreid onderzoek over meerdere jaren heeft aangetoond dat een aardappelgewas behandeld met Nemathorin naast de werking op aaltjes en ritnaalden ook meteen een bescherming tegen bladluis geeft tot zo’n 9 weken na het poten. Met deze nevenwerking voorkomt u dus  een vroege luisaantasting in aardappelen. Ook in de pootgoedteelt is dit alles van belang: aaltjes kunnen leiden tot afkeuring van uw partij en voor een extra bescherming tegen luis en virusoverdracht is het effect van Nemathorin ook zeer welkom. Gebruikers van Nemathorin zijn dan ook zeer tevreden over hun keuze en zijn ook zeer te spreken over de prijs/kwaliteitsverhouding van het product.

APV Multidoseermachine instellen. 

Gebruikt u een multi-doseermachine van APV met 100 % exacte dosering? Dan kunt u de folder downloaden, in deze folder leest u hoe u het beste een APV-multidoseermachine in kunt stellen.

Hoe kunt u uw granulaatstrooier het beste afstellen?

Om een optimaal resultaat te behalen, is het van groot belang om uw granulaatstrooier goed af te stellen bij verschillende rijsnelheden, volvelds of in de rij. We hebben een en ander voor u onder elkaar gezet. 

Horstine Farmery Nemathorin kalibratie tabel

Download hier de interactieve kalibratietabel voor Horstine & Farmery granulaatstrooiers

Om er zeker van te zijn dat u juist doseert, kunt u deze interactieve tabel gebruiken. U kunt hier een aantal variabelen invullen zoals dosering en breedte van uw pootmachine.