Afstellen granulaatstrooiers voor aaltjesbestrijding met Nemathorin

Aaltjes bestrijden in 2019 - steeds meer vaste gebruikers van Nemathorin

Steeds meer vaste gebruikers van Nemathorin

Ook dat jaar kijken we met u terug op de teelt van 2018. Uitdagingen waren er in het voorjaar onder andere doordat het aantal met Melodogyne Chitwoodi besmette pootgoedbedrijven flink is uitgebreid. Een lastig probleem, waarbij in het zwartste scenario partijen afgekeurd kunnen worden met alle financiële gevolgen van dien en ook het Trichodorus aaltje wilde nog wel eens wat schade aanrichten. Gelukkig is er Nemathorin®10G, waardoor u deze en andere vrijlevende aaltjes prima aan kunt pakken én u daarnaast kunt profiteren van een prima luiswerking tot 9 weken na het poten. Dat Nemathorin 10G ook een nevenwerking heeft tegen luis is breeduit bekend. Kortom: telers kunnen met een gerust gevoel naar 2019 uitkijken wat betreft het gebruik van Nemathorin 10G.

Goede aaltjeswerking

In onderzoek uitgevoerd door het HLB zijn zeer goede resultaten behaald tegen vrijlevende aaltjes. Voor bestrijding van Trichodoriden blijkt een rijendosering van 7,5 kg Nemathorin meestal voldoende om de opbrengstschade te compenseren. De proeven toonden verder aan dat bij hoge populaties Pratylenchus penetrans een rijendosering niet voldoende is om opbrengstschade te voorkomen. Bij populaties van 500 larven of meer dient een volveldsdosering van 15 kg Nemathorin per ha te worden toegepast.

Werking Nemathorin op luis in aardappelen bekend

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan communicatie rond de werking en toepassing van Nemathorin 10G. Ook het aspect dat Nemathorin een vroege aantasting door luis voorkomt (zie grafiek hieronder) is uitgebreid toegelicht in o.a. e-mails en een video. Telers geven aan nu duidelijk op de hoogte te zijn van de luiswerking.

Samenvattend

Over het algemeen kunnen we concluderen dat zetmeelaardappeltelers die Nemathorin gebruiken zeer tevreden zijn over hun keuze, o.a. vanwege de goede werking, goede gebruikservaringen en vanwege de prijs.
 

 

Nemathorin biedt uitstekende nevenwerking op bladluis
Reden voor Nemathoringebruik

 

Voorkom aaltjesproblemen in aardappelen