Bescherming van de lelies tegen Penicillium met Santox

Gewasbescherming
1132x637 lelie

Het rooien van de lelies is in volle gang. Door goed afgerijpte lelies te oogsten is de kans op beschadigingen veelal kleiner waardoor Penicillium ook minder kans krijgt om te ontwikkelen. Echter zien we ook vaker terug dat rooien onder natte en warmere omstandigheden tot meer problemen met Penicillium kan leiden in de bewaring. 

De “toolbox” voor de bolbehandeling is de laatste jaren wat leger aan het raken, maar voor een goede bescherming tegen Penicillium gedurende de bewaring hebben we gelukkig nog voldoende middelen die we kunnen inzetten.

In samenwerking met Agrifirm zijn eind vorig jaar weer diverse Penicillium proeven opgezet. Eind september zijn de resultaten bekend gemaakt. In de grafiek hieronder staan de resultaten weergegeven van de proef met de cultivar Albidona. Deze partij is bewust gekozen vanwege de schubrot aantasting. Penicillium kan zich makkelijk ontwikkelen op schubrot aangetaste partijen. Dat zien we in de resultaten ook duidelijk terug.

Penicillium proef Albidona

In onbehandeld is het percentage gezond en licht aangetaste bollen slechts 40% en met de 3 weg combinatie met o.a. Santox stijgt dit naar 90%. Of anders gezegd het % uitval reduceert van 60% naar 10%. Voor een nog betere bescherming kan ook gekozen worden voor een 4 weg combinatie. Hierbij is het uitval in deze proef nihil. 

Wilt u meer informatie over Santox? Bekijk dan eens onderstaande video of ga hier naar de productinformatie.