Ctgb besluit tot toelating van insecticide ACELEPRYN voor sportvelden en golfbanen

Gewasbescherming
Acelepryn

Het Ctgb heeft in de vergadering van woensdag 27 maart besloten tot de toelating van het nieuwe insectenbestrijdingsmiddel Acelepryn® van Syngenta Crop Protection.

Het middel wordt toegelaten voor professioneel gebruik als insectenbestrijdingsmiddel voor gazon, speelweide, en sportveld (incl. golfterrein en graszodenteelt)1 en zal in Nederland exclusief door Vos Capelle worden gedistribueerd.

Schade door engerlingen en emelten
Engerlingen2 en emelten3 kunnen grote schade aan grasvegetaties brengen:
•    Door vraat aan de graswortels door engerlingen ontstaat een probleem in opname van voeding en vocht en zal de grasplant afsterven.
•    Door vraat van de emelt aan de grasspriet ontstaat een ongelijk oppervlak.
•    Secundaire schade door vogels en andere dieren die op zoek zijn naar de larven.

Grasoppervlakten die aangetast zijn door emelten en engerlingen staan onder grotere stress en zijn vatbaarder voor andere ziekten en plagen.

Wesley Akkermans, Business Manager Syngenta Professional Solutions Benelux: “Met Acelepryn brengt Syngenta nu een unieke, integreerbare oplossing op de markt om de ernstige gevolgen van deze insecten aan te pakken”.

Acelepryn

De werking van Acelepryn 
Acelepryn bevat de werkzame stof chlorantraniliprole, geformuleerd als een gebruiksvriendelijke  vloeibare formulering voor nauwkeurige bespuiting op grasoppervlakten met behulp van een rugspuit of spuitboom.

Het werkzame bestanddeel in Acelepryn tast specifiek de zenuwreceptoren van de plaaginsecten aan. Acelepryn is dus selectief en heeft geen effect op niet-doelorganismen zoals vogels, zoogdieren en vissen.

Acelepryn is het meest effectief in het bestrijden van de vroege stadia van de insectenlarven, voornamelijk het 1ste en 2de stadium van de levenscyclus. Grotere larven van latere stadia kunnen een verlammingsperiode als gevolg van de behandeling overleven en herstellen. Voor de meest effectieve bestrijding van de larven van engerlingen en emelten is het daarom van belang Acelepryn op het juiste moment toe te passen. Het meest geschikte moment is net na het uitkomen van de eieren, op het 1ste en 2de larvale stadium.

Casper Hoegen, Salesmanager openbaar groen bij Vos Capelle: “Acelepryn is de belangrijke sleutel in de bestrijding van emelt en engerling. Met een goede strategie en juiste timing worden erg goede resultaten behaald”.

Acelepryn stappenplan

Acelepryn wordt in Nederland exclusief door Vos Capelle gedistribueerd. 
Voor meer informatie, neem contact op met Syngenta of met één van de adviseurs van Vos Capelle.

Wesley Akkermans
Business Manager Syngenta Professional Solutions – Benelux
Kantoor: +31 (0)164 225 500
Mobiel: +31 (0)6 12 66 02 33
wesley.akkermans@syngenta.com
www.syngenta.com

Distributeur
Vos Capelle
Hoofdstraat 35 
5161 PD, Sprang-Capelle
0416-311326
info@voscapelle.nl
www.voscapelle.nl
 

1 Voor het gebruik van Acelepryn buiten de landbouw gelden beperkingen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Artikel 27b van Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Artikel 8.4 van Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden of neem contact op met Syngenta of Vos Capelle.

2 Engerlingen van o.a. meikever (Melolontha melolontha), junikever (Amphimallon solstitialis) en rozenkever (Phyllopertha horticola).

3 Emelten (Tipula spp.).