“Dit is een prima platform voor optimalisering van de peenteelt.”

Gewasbescherming
Peen event

Steven Dorrestijn blikt tevreden op de Nationale Peen Manifestatie van woensdag 11 oktober. “Voor alle aspecten van de teelt zijn tegenwoordig standhouders aanwezig. Dat maakt het tot een waardevol platform.”

Vergeleken met de eerste twee edities was het afgelopen woensdag iets rustiger op de derde Nationale Peen Manifestatie die werd georganiseerd op het terrein van WUR Open Teelten in Lelystad. “Ik begrijp het wel”, zegt Steven Dorrestijn. “Het was mooi weer en de boeren konden op het land aan de slag. En voor de dagen erna werd neerslag voorspeld.” Toch houdt de teeltadviseur van Syngenta Crop Protection een goed gevoel over aan de deelname aan het evenement. “De onderlinge contacten tussen de standhouders en vertegenwoordigers zijn ook belangrijk. De telers die kwamen kregen informatie over alle aspecten van de optimalisering van de teelt. Dat heeft meer waarde dan allemaal losse proeven op verschillende plekken en tijden. Daarom is het goed om hier aanwezig te zijn.”

Biocontrols

Uit gesprekken met bezoekers merkt Dorrestijn dat telers steeds meer aandacht hebben voor residuarme spuitschema’s. “Ten tijde van de oogst weet men meestal nog niet waar de peen naar toe gaat. Dan is het belangrijk dat je zo veel mogelijk afzetkanalen open houdt. Een residuarm schema helpt daarbij. En met ons fungicide Amistar® Top aan de basis kun je prima zulke schema’s maken.” Voor dit seizoen zijn de bespuitingen met Amistar Top al gepasseerd en Dorrestijn ziet in de praktijk dat de meeste peen gewassen er nog fris bij staan en weinig slijtage vertonen. 

In de buitenproeven op het manifestatieterrein zag de teeltadviseur nog een andere trend: “Steeds meer firma’s experimenteren met biocontrols. Dat zijn fungiciden op biologische basis. Syngenta Crop Protection is daar ook mee bezig. Onze biocontrol Taegro wordt al jaren gebruikt in kasteelten en is sinds een jaar of twee ook toegelaten in de meeste vollegrondsgroentegewassen. We verwachten in 2024 ook een registratie te krijgen voor toepassing in de wortelteelt. De bacteriën in Taegro doen het bijvoorbeeld goed op echte meeldauw. En we hebben nog een tweede biologisch middel in de pijplijn. Wij verwachten in de toekomst een serieuze rol voor dit soort middelen in de gewasbeschermingstrategiën. Bij de volgende Peen Manifestatie kunnen we hopelijk resultaten laten zien.”

Groter en professioneler

Zoals eerder al gezegd ontleent de Nationale Peen Manifestatie z’n kracht aan het steeds bredere aanbod van standhouders. “Bij de eerste editie waren we met een dikke handvol standhouders die voornamelijk uit de wereld van de veredeling en de gangbare gewasbescherming kwamen”, herinnert Dorrestijn zich. “Afgelopen woensdag waren er 19 deelnemers en konden bezoekers zich ook oriënteren op bewaartechniek, zaai- en schoffelapparatuur, bodembemonstering, beregening, biostimulanten en groene chemie en ga zo maar door. Het evenement wordt steeds volwassener. En wij dragen daar als Syngenta Crop Protection graag een steentje aan bij.”