Explosiegevaar van bladluizen

Gewasbescherming
1132x637 chrysant

De afgelopen weken is het weer enorm qua temperatuur verbeterd en zijn zowel onder glas als in de buitenteelten steeds meer bladluizen aanwezig. Het is verbazingwekkend hoe snel bladluizen zich kunnen ontwikkelen. 

Het is van groot belang dat bladluizen tijdig gesignaleerd worden voordat het gewas plakkerig wordt en zwart ziet van de roetdauwschimmels. Het begint al met de eerste waarneming en herkenning van de bladluizen. Als je niet weet waar je mee te maken hebt, kan je ook niet de juiste acties nemen. Ga je natuurlijke vijanden uitzetten of ga je corrigeren met een product zoals Afinto (flonicamid) of Pediment (pirimicarb)?

Advies
Je ontkomt er niet altijd aan om te moeten gaan corrigeren als de luizen te snel en in te grote aantallen toenemen of als er sprake is van virusoverdracht. Dan is het uiteraard belangrijk om een aantal gewasbeschermingsmiddelen te hebben om de boel onder controle te krijgen. De lijst met integreerbare middelen tegen bladluizen is helaas niet zo lang als we graag zouden willen. Het middelenpakket is ondertussen aardig uitgedund, daarom is het belangrijk dat er goed afgewisseld wordt tussen de beschikbare producten om resistentie ontwikkeling te voorkomen.  Zo heeft Syngenta een paar jaar geleden het product Afinto (flonicamid) op de markt gebracht. Afinto werkt tegen een brede groep van bladluizen en dient toegepast te worden in een dosering van 0,14 kg per hectare. Helaas is Afinto niet uniek in zijn chemische groep, dus zorg dat er voldoende afgewisseld wordt waar mogelijk of zet natuurlijke vijanden in.

Bladluis bestrijden en beperken bladluisoverdracht door luis in aardappelen

Er kan ook gecorrigeerd worden met Pediment (pirimicarb). Pediment heeft een meervoudig werkingsspectrum en werkt op vele bladluissoorten in de sierteelt (zie tabel hieronder).

Bladluis tabel

Pediment heeft een snelle knock-down werking. Door de dampfase bereikt het ook de luizen dieper in de gewassen. Daarnaast is Pediment ook translaminair en bereikt dus eenvoudig de onderzijde van het blad. Pediment kan ook zonder problemen gecombineerd worden met natuurlijke vijanden.
Pas Pediment toe in een dosering van 0,5 kg per hectare of maak gebruik van de Pediment rookontwikkelaars. Pediment heeft een goede dampwerking, maar op moment van inzet dient de temperatuur boven 15°C te zijn.

Bladluis

Het gebruik van natuurlijke vijanden draagt een belangrijk steentje bij in het voorkomen van resistentie of verminderde gevoeligheid van de gewasbeschermingsmiddelen. Zet voldoende natuurlijke vijanden in als basis van je gewasbeschermingsplan. Als je dan toch moet corrigeren is het belangrijk om te weten welk middel welke IRAC code heeft zodat er niet steeds met een product met hetzelfde werkingsmechanisme en dus dezelfde chemische groep terug behandeld wordt.

Voor meer informatie rondom resistentiemanagement, kijk eens op ons Expert Center.

Expert Center NL Banner