Het groeiende belang van hulpstoffen in de glastuinbouw

Gewasbescherming
1132x637 WHC

We besteden de laatste jaren veel aandacht aan het gebruik van hulpstoffen, omdat steeds meer middelen wegvallen of het aantal toepassingen per middel verminderen. Daarnaast is het belangrijk dat het middel op de juiste plek in het gewas terecht komt en niet op de grond of in de omgeving, zodat het rendement van een bespuiting zo hoog mogelijk is. Naast een goede spuittechniek kunnen hulpstoffen zeker helpen in het verhogen van je spuitrendement.

Dat de interesse en het belang van hulpstoffen in de glastuinbouw toeneemt, is onlangs weer krachtig onderstreept tijdens de drukbezochte Precisie Gewasbeschermingsdag, een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Vertify, gehouden bij het World Horti Center (WHC). Telers, werknemers en adviseurs uit de sector kwamen in groten getale samen om zich te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen, waaronder het gebruik van hulpstoffen, een onderwerp dat uitvoerig werd behandeld door Syngenta.
Deze sessie ging dieper in op de redenen waarom hulpstoffen steeds meer gezien worden als een cruciaal element in gewasbeschermingsstrategieën. Met de juiste hulpstoffen kan de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk worden verhoogd, soms zelfs met meer dan 50%. 

Hieronder zijn de resultaten van een valse meeldauw proef weergegeven waarin duidelijk de positieve bijdrage van hulpstoffen te zien zijn. Deze proef is een paar jaar geleden uitgevoerd met Pergado V (mandipropamid) in de laxa’s (rozen), waarin we gekeken hebben naar de bestrijding van valse meeldauw. De proef is uitgevoerd door Cultus Crop Research. Er zijn 3 toepassingen met een 8-10 dagen interval gedaan vanaf het moment dat de eerste valse meeldauw (start bij B) zichtbaar werd.

Hulpstoffen

Zoals in de grafiek te zien is, weet Pergado V (mandipropamid) de valse meeldauw goed onder controle te houden. Voeg je echter een opname verbeterende hulpstof, zoals Assist M36 toe, is te zien dat de valse meeldauw nog beter onderdrukt wordt en nauwelijks kans krijgt. Door de verhoogde opname van de hoeveelheid werkzame stof is ook een langere duurwerking van Pergado V te zien tot wel 23 dagen na de laatste bespuiting (23DATD).

Een gedegen kennis van de werkzame stof en de specifieke ziekte of plaag is essentieel om te bepalen of en welke hulpstof nodig is om de effectiviteit te verhogen. In sommige gevallen kan het zelfs voordeliger zijn om geen hulpstof toe te voegen. Dit kan complex zijn, en daarom heeft Syngenta op het Expert Center een hulpstoffenzoeker geïntroduceerd. Deze tool biedt op basis van het gewas, het gekozen middel en de ziekte of plaag een advies over het al dan niet toevoegen van een hulpstof en welke het meest geschikt is.

Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak voor telers om voortdurend op de hoogte te blijven van de beste praktijken en innovaties binnen de sector. Het gebruik van hulpstoffen is hierin niet meer weg te denken en vormt een sleutelcomponent voor een succesvolle gewasbescherming.

Expert Center NL Banner