Je kan maar één keer op tijd beginnen in de boomgaard!

Gewasbescherming
Schuivende knoppen appelboom

Na de warmste februarimaand ooit gemeten zijn de fruitbomen in veel boomgaarden verder in hun ontwikkeling dan normaal. "Ziekten en plagen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo als de fruitbomen", waarschuwt fruitteelt adviseur Maikel van den Berg. In deze nieuwsbrief behandelt hij de belangrijkste aandachtspunten voor de komende maand. 

Eind februari is er in de meeste boomgaarden nog weinig activiteit. Links en rechts wordt nog een beetje gesnoeid, ziet Maikel van den Berg in de praktijk. “Maar de bomen zijn al wel actief. We zien dat de knoppen al gaan schuiven en dat er groene delen zichtbaar worden. Dat betekent automatisch dat er ook kansen zijn voor vroege schurftinfecties. En die infecties bepalen in hoge mate de schurftdruk voor de rest van het seizoen. Daarom adviseer ik de telers om de knoppen te beschermen zodra ze gaan schuiven. Rijden zodra de grond het toelaat is momenteel het motto.”

Robuust schurftschema

Voor de eerste bespuiting staat bij Van den Berg de Thiovit® Jet op de eerste plaats. “Thiovit Jet is  een hele goede basis in een robuust schurftschema en de zwavel in het middel werkt sterker dan de nevenwerking van de zwavel in bladmeststoffen. Bovendien profiteer je met Thiovit Jet ook van de nevenwerking op de perenpokmijt.” Mocht zich toch een infectiekans voordoen op een moment met onvoldoende bescherming dan is Chorus het aangewezen middel om daar op in te grijpen. Chorus® werkt sterk curatief en doet het ook goed bij lage temperaturen. Wel altijd spuiten in combinatie met een preventief middel zoals Merpan*. In een strategie om schurft zo weinig mogelijk kans te geven, is het belangrijk om tijdige sanitatieronde te doen. Blad en takken zijn een overlevingsplek voor schimmels. En vorig jaar hebben we een zwaar schurftseizoen gehad. Het is dus erg belangrijk om te zorgen voor voldoende hygiëne!

Plan voor groeiregulatie

Het is in maart natuurlijk nog te vroeg voor groeiregulatie maar toch wil Van den Berg er alvast de aandacht op vestigen. “Ik adviseer om ongeveer in de derde week van maart de situatie in de boomgaard in kaart te brengen. Kijk hoeveel bloemclusters je hebt en hoe ze zich ontwikkelen. Met die informatie kun je een plan maken voor eventuele groeiregulatie met Promalin®. Bij een te goede zetting kan de inzet van Brevis* nog een optie  zijn. We zien de laatste jaren dat de combinatie van beide het ook goed doet.  Het is met groeiregulatie eigenlijk net als met de aanpak van schurft: 

je kan maar één keer op tijd beginnen.”

*Brevis en Merpan zijn een geregistreerd product van ADAMA

Voor meer informatie over fruit klik hier


1132x637_bnl_interrascan_truck-02.jpg

Een betere boomgaard met de Interra© Scan

De Interra© Scan is een nuttig hulpmiddel om de prestaties van een boomgaard te optimaliseren. Bij een Interra© Scan wordt de bodem gedetailleerd in kaart gebracht door meting van de zogenoemde achtergrond straling. Met behulp van een passieve gammastraal spectrometer kunnen, in combinatie met een aantal referentiemonsters, variaties in voedingsstoffen en bodemeigenschappen in kaart worden gebracht.  Zo ontstaan kaarten van bijvoorbeeld de gehaltes P, K en Mg, de pH en bodemfracties zoals zand, silt, klei en organische stof. 

Uniforme boomgaard

Met de Interra© Scan kunnen maximaal 27 verschillende data lagen in kaart worden gebracht. Die data kunnen op het Interra© Scan dataplatform worden omgezet in taakkaarten voor verschillende doeleinden. Bij nieuwe aanplant bijvoorbeeld is een Interra© Scan een perfect hulpmiddel om de nieuwe boomgaard uniformer te maken. Vaak wordt een perceel bij (her)aanplant gekilverd waardoor de dikte van de teeltlaag (met daarin mineralen en organische stof) kan variëren. De Interra© Scan maakt die variaties zichtbaar en biedt houvast bij het bepalen van variabele giften  met bijvoorbeeld compost, minerale meststoffen  of bekalking. Hoe homogener de bodem, hoe homogener de aanplant zich zal ontwikkelen en hoe minder risico er is op achterblijvende bomen die vaak als eerste ten prooi vallen in schimmels of insecten. Uiteraard zijn de genoemde metingen ook mogelijk in een bestaande aanplant. Een scan kan ook helpen bij het achterhalen van droogte gevoelige plekken of plekken die achterblijven. Gebruik van de Interra© Scan levert bonuspunten op voor PlanetProof; ook kan de Interra© Scan worden opgevoerd voor de ecoregelingen van het GLB.

NL: Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur, of bezoek de website: www.interascan.nl

BE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de website: www.interrascan.be

of via email: InterraScan.Benelux@syngenta.com