Klaar voor de start? Let op de weerstand van je fruitboom

Gewasbescherming
Gezien de verwachte weersomstandigheden, adviseren we zo snel mogelijk de schuivende knoppen en de eerste groene delen af te dekken met Thiovit Jet, zodat schurft geen kans krijgt in de boomgaard van uw peren.

Tot op heden hebben we te maken met zeer wisselvallig weer. De temperaturen schieten op en neer, met zonneschijn en regen. Twee elementen die de boom tegen kunnen zitten waardoor optimale groei niet bereikt wordt.

Vanwege de hoge neerslag afgelopen weken zal zeker niet elke boomgaard toegankelijk zijn voor een behandeling. Gezien de te verwachten weersomstandigheden, adviseren we zo snel mogelijk de schuivende knoppen en de eerste groene delen af te dekken met Thiovit Jet®, zodat schurft geen kans krijgt in je perenboomgaard.

Bij gebruik van Thiovit Jet bescherm je niet alleen de knoppen tegen schurft, maar je benut ook de nevenwerking tegen de perengalmijten.

Voor het beste resultaat, wanneer mogelijk, de bespuiting uitvoeren bij hogere temperaturen (+15 graden) o.a. voor de dampwerking van zwavel. Bij deze temperaturen zijn de mijten meer actief en komen ze makkelijker in aanraking met de zwavel. De ontwikkeling van de mijten loopt gelijk op met het gewas, dus gewasstadia (schuivende knop!) is leidend ten opzichte van temperatuur.

Vertroetelen werkt

. Afgelopen jaar heeft een proef bij de CAF weer bewezen dat het vertroetelen van het gewas met Isabion voor stressmomenten werkt. In een gewas dat 3 dagen voor de nachtvorst is behandeld met Isabion zagen we bijna 80% meer groene knoppen dan in het gewas (Conference) dat niet was behandeld.

Naast dat de boom aardig wat stress ervaart door het wisselvallig weer, is er ook nog steeds kans op nachtvorst. Daar waar in sommige gewassen alle knoppen nodig zijn voor productie, is het raadzaam het gewas te vertroetelen met Isabion. Afgelopen jaar heeft een proef bij de CAF weer bewezen dat het vertroetelen van het gewas met Isabion voor stress momenten werkt. In een gewas dat 3 dagen voor de nachtvorst is behandeld met Isabion zagen we bijna 80% meer groene knoppen dan in het gewas (Conference) dat niet was behandeld. Wel moet hierbij gezegd worden dat naast de Isabion behandeling voor de nachtvorst er ook Promalin is ingezet 48 uur na de vorst. 

Bron grafiek links en tabel onder: CAF onderzoek 2022

Hierbij staat zwart voor "knoppen dood", bruin voor "knoppen twijfelachtig en groen vanzelfsprekend voor "knoppen gezond". 

 

 

Afgelopen jaar heeft een proef bij de CAF weer bewezen dat het vertroetelen van het gewas met Isabion voor stressmomenten werkt

 

 

 

 

 

 

 

Wat maakt Isabion nu zo speciaal?

de zetting per 100 clusters en het gemiddeld genomen vruchtgewicht. De vertroetel combinatie van Isabion opgevolgd met Promalin laten een stuk hoger aantal bloemen zien met een hoger vruchtgewicht tijdens de oogst.

Er zijn veel verschillende aminozuur-producten op de markt. De ene van dierlijke oorsprong en de andere van plantaardige oorsprong. Isabion heeft een dierlijke oorsprong. Het verschil in werking ligt vaak niet in de oorsprong, maar de manier van produceren. Isabion bevat door ons unieke productieproces een mengsel van vrije aminozuren en korte aminozuur ketens. De combinatie van deze aminozuren maken Isabion speciaal. Waar aan de ene zijde de vrije aminozuren de boom van losse bouwsteentjes voorziet waar hij direct mee aan de slag kan en aan de andere kant de korte aminozuur ketens als extra voordeel hebben dat ze moeilijk opneembare meststoffen makkelijker opneembaar maken. Afsluitend laten we u graag zien hoe bovenstaande proef is afgelopen.

In de figuur links ziet u de zetting per 100 clusters en het gemiddeld genomen vruchtgewicht. De "vertroetelcombinatie" van Isabion opgevolgd met Promalin laat een veel hoger aantal bloemen zien met een hoger vruchtgewicht tijdens de oogst.

Bron: CAF onderzoek 2022

 

 

 

 

 

 

Meer resultaten

Bij de bloemknop-beoordeling was het effect van Isabion al duidelijk zichtbaar. Ook het aantal vruchten en de kilo’s per boom zijn gemeten.  Wanneer we elk object bekijken vanaf dezelfde start situatie zien we een grote meerwaarde in zowel stuks als kilo’s per boom. Het Isabion object springt er dan duidelijk uit. De meerwaarde van Isabion is goed te zien wanneer je dit object vergelijkt met het object solo Promalin.  

Bij de bloemknop-beoordeling was het effect van Isabion al duidelijk zichtbaar. Ook het aantal vruchten en de kilo’s per boom zijn gemeten.  Wanneer we elk object bekijken vanaf dezelfde start situatie zien we een grote meerwaarde in zowel stuks als kilo’s per boom.

 

 

 

 

 

 

Bron: CAF onderzoek 2022

 

De combinatie van Isabion voor de vorst aangevuld met Promalin na de vorst geeft duidelijk het beste effect. Meer vruchten met een hoger vruchtgewicht zorgen uiteindelijk voor meer kilo’s. Ook voor de hoogste kilo’s kun je het Isabion object het best vergelijken met het solo Promalin object. Beschermen met Isabion werkt dus zowel voor het aantal vruchten als voor de vruchtmaat, met een hogere opbrengst per hectare.

De combinatie van Isabion voor de vorst aangevuld met Promalin na de vorst geeft duidelijk het beste effect. Meer vruchten met een hoger vruchtgewicht zorgen uiteindelijk voor meer kilo’s.

 

Ons advies:

Bij een twijfelachtige bloei (en vorst) 3 x met een week interval 2,5 ltr/ha Isabion toepassen (kort voor de bloei, bij 30-50% bloei en in de afbloei). Isabion geeft geen verruwing, is mengbaar en geeft geen afweerreactie naar uw bijen en hommels (stinkt niet).

Bij de toepassing van Promalin na vorst is temperatuur minder van belang. Promalin is hier enkel een signaalgever. Dit signaal zorgt ervoor dat de beschadigde bloem nog steeds voeding krijgt en niet afsterft.

Bron: CAF onderzoek 2022

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

Isabion