Laat geen kans voorbijgaan met onkruidbestrijding peen!

Gewasbescherming
Onkruidbestrijding in vroege peen

De onkruidbestrijding in vroege en bewaarpeen staat of valt met de juiste acties aan het begin van het seizoen. Steven Dorrestijn adviseert om te zorgen voor schoon land vóór de zaai en alles te doen voor een gelijkmatige opkomst. “Dan heb je het beste effect van de bespuitingen na de zaai. Want herkansingen krijg je niet.”

“Ín peen kunnen we het onkruid alleen maar aanpakken met herbiciden in de periode tot het 6-blad stadium. Daarna is de kans op residu te groot. Dus de chemische aanpak van onkruid moet daarvoor gebeuren.” Als het aan Steven Dorrestijn ligt begint de onkruidbestrijding al voor de zaai.

Het is belangrijk dat het land voor de zaaibedbereiding al schoon is. Dat geldt natuurlijk ook voor ruggen die al vroeg in het voorjaar zijn getrokken. Afbranden met glyfosaat is effectief en loont al snel.

Ook de daaropvolgende zaaibedbereiding heeft invloed op de onkruidbestrijding.  Dorrestijn legt uit: “De paar bespuitingen die je hebt, wil je maximaal benutten. Een egale stand van de peen zorgt er voor dat je op een optimaal moment kunt spuiten. En dat bereik je met een mooi fijn zaaibed waarin alle zaden gelijkmatig opkomen. Omdat je ook voldoende diep wilt werken om mooie lange rechte peen te krijgen, moet je met het ruggen frezen natuurlijk wel wachten op goede omstandigheden.”

Niet ingewikkeld

Eenmaal gezaaid is de chemische onkruidbestrijding niet zo ingewikkeld, stelt Dorrestijn. “Direct na zaai spuiten met de combinatie van Stomp en Centium is standaard. Daarna moet je geduld hebben en wachten tot de peenplantjes in het stadium van 2 echte blaadjes zitten. Vanaf dat moment heb je ongeveer 10 dagen de tijd voor twee LDS-bespuitingen met Boxer (1 – 2,5 liter), Sencor en Challenge. Die drie middelen hebben elkaar echt nodig voor een effectieve aanpak van zwarte nachtschade en melganzevoet. Want dat zijn in peen toch echt de probleemonkruiden.” Zoals eerder gezegd zijn herbiciden vanaf het 6-blad stadium uit den boze, in ieder geval volvelds. Dus als de onkruiddruk daarna toch te hoog blijft (of wordt) moet de teler terugvallen op de kappenspuit of handwerk.

Maximaal effect

Voor een maximaal effect van de bespuitingen heeft Dorrestijn nog paar praktische tips: “Ik zie nog wel eens dat telers te voorzichtig zijn met de dosering. Vanaf het 2-blad stadium kan het peenplantje best wel wat hebben. Dus stem de dosering af op de grootte van het onkruid. Zorg er wel voor dat het gewas droog is tijdens het spuiten om verbrande bladranden te voorkomen. Dus niet ’s ochtends vroeg spuiten of in de avond. En spuit Boxer altijd als er een klein vleugje wind staat. Bij windstil weer heb je kans op weerinversie (zie kader onderaan).” Ook spuiten met voldoende water is belangrijk, stelt de Crop Advisor. “Je hebt bij ruggen immers een grotere oppervlakte. Dus spuit met veel water en een groffe druppel.”

KADER Niet spuiten bij windstil weer !

Dat je niet moet spuiten bij hoge windsnelheden is algemeen bekend maar spuiten bij volledig windstil weer kan ook risico’s met zich meebrengen. “Je hebt dan risico op weerinversie”, weet Steven Dorrestijn. “Als de grond overdag opwarmt en het is ’s avonds windstil, ontstaat een opwaartse luchtstroom waarin ook spuitnevel kan worden meegedragen. Op iets grotere hoogte drijft die nevel dan een onvoorspelbare richting op. Met herbiciden kan dat link zijn. Spuit ze daarom het liefst overdag bij een licht briesje.”

[Stomp, Centium, Sencor en Challenge zijn handelsmerken van respectievelijk BASF, FMC en Bayer]