Laat je niet verrassen door meeldauw

Gewasbescherming
1132x637 Gerbera kas

De laatste weken hebben we steeds vaker het zonnetje gezien en lijkt de lente langzaam van start te gaan. Op zulke momenten wordt er niet altijd aan de kans op schimmelziekten in het gewas gedacht. Echte meeldauw gedijt echter goed bij wisselende omstandigheden, omdat het gewas dan wat gevoeliger wordt voor echte meeldauw. Echte meeldauw heeft over het algemeen weinig vocht nodig om zich te ontwikkelen. Des te meer reden om alert te zijn en je niet te laten verrassen door deze schimmelziekte.

Dus ook al is er nog geen echte meeldauw in het gewas gevonden, is het juist nu van belang om preventief te starten met de groene beschikbare middelen die op de markt zijn. Deze middelen vragen over het algemeen een preventieve aanpak en dus moet je niet gaan afwachten totdat de echte meeldauw al in het gewas aanwezig is. Het is nu het ideale moment om te starten met het inzetten van een product zoals Inssimo* (acibenzolar-S-methyl), die de natuurlijke afweer van de plant aanzet. De plant gaat dan van binnenuit zich versterken waardoor de meeldauw sporen zich moeilijker kunnen vestigen. Het duurt altijd 2-3 dagen voordat de natuurlijke afweer volledig is geactiveerd en het herhalen van de toepassing na 7-8 dagen is noodzakelijk om de afweer op niveau te houden. Controleer van te voren altijd even goed in welke gewassen Inssimo toegepast kan worden.

Naast Inssimo past een biofungicide zoals Taegro, die vooral op basis van competitie om plaats en voedsel werkt, perfect. Door wekelijks Taegro te spuiten en een goede gewasbedekking te realiseren, krijgen de echte meeldauw sporen geen kans om de waslaag binnen te dringen en zich verder te ontwikkelen. Een goede spuittechniek en toevoeging van de hulpstof Elasto G5 is hier wel van essentieel belang om een goed resultaat te behalen. Vooral de nieuw bijgegroeide gewasdelen zijn kwetsbaar, omdat hier nog geen bacteriesporen van Taegro op zitten. Ons advies is dan ook om Taegro wekelijks toe te passen in een dosering van 370 gram per hectare. Corrigeer bijvoorbeeld met Alibi Flora, Abir* of Topaz als meeldauw toch voet aan de grond heeft gekregen. Tijdig corrigeren zorgt voor het verlagen van de ziektedruk, waardoor er weer terug geschakeld kan worden naar een strategie met groene middelen. Zo kom je in veel gevallen het jaar toch goed door met een beperkte inzet van chemische middelen. 


*check vooraf in welke teelten het middel is toegestaan.
 

Expert Center NL Banner