Laat je niet verrassen door trips

Gewasbescherming
1132x637 Trips

De eerste maanden van het jaar is het veelal donker en nat geweest en de aandacht is dan niet altijd gericht op een klein beestje zoals trips. We staan er echter niet altijd bij stil dat zo’n klein insect gewoon doorontwikkeld. En dat kan grote gevolgen hebben!

Nu we langere dagen met regelmatig zon hebben en de temperaturen in de kas aangenaam tot warm zijn, is het van groot belang om de tripsontwikkeling tijdig te stoppen of af te remmen, zodat je niet de rest van het jaar blijft vechten tegen trips. Goed scouten en tijdig biologie inzetten blijft de basis. Maar wat als je nu al hoge aantallen trips op de vangplaat en in het gewas tegenkomt? Ons advies op deze uitdaging is, wacht niet te lang en zet tijdig Mainspring in! Mainspring bevat de werkzame stof cyantraniliprole en werkt vooral door middel van opname en heeft maar een beperkte contactwerking. De actieve stof wordt vlot opgenomen in de waslaag. Omdat trips een oppervlakkige schraper is, is ons advies om bij Mainspring naast de lokfructose geen andere hulpstof toe te voegen. Door het toevoegen van de lokfructose gaat de trips actiever van het blad schrapen waardoor zij in een korte tijd meer werkzame stof binnen krijgt wat resulteert in een hoger dodingspercentage. Om deze reden dient altijd lokfructose toegevoegd te worden aan Mainspring als het gaat om tripsbestrijding. Bekijk hieronder een video over Mainspring.

Mainspring

Pas Mainspring met lokfructose toe met een interval van 7 dagen tussen de 2 bespuitingen (maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus / blok, 60 dagen tussen 2 blokken). Zorg bij de toepassing voor een goede bedekking van het gewas. De juiste spuittechniek is hierbij van groot belang. Wissel na 2 bespuitingen af met middelen uit een andere chemische groep voor een goed resistentiemanagement.

Klik hier voor meer informatie over Mainspring of kijk voor meer informatie over tripsbestrijding op ons Expert Center.

Expert Center NL Banner