Maak de juiste afwegingen

Gewasbescherming
750x480_bnl_perenbloesem_halverwege_april.jpg

Van koud en nat naar warm en droog

Afgelopen jaar waren we verwend in maart en sloeg het weer in negatieve zin om in april. We zien deze omslag dit jaar ook, maar dan andersom. Maart was koud en vooral nat. Ook het eerste deel van april was zeker niet optimaal voor de groei en start van de bloeiperiode. De meeste percelen zijn redelijk door de vorst heen gekomen. Maar de kou en de lange bloeiperiode geeft toch aanzienlijk twijfels over een goede zetting. Vertroetel het gewas en help deze met een extra vitamine-boost deze moeilijke periode door.

Geef deze vitamine-boost met 3 maal 2,5 liter/ha ISABION®. Het beste inzet moment voor ISABION is rondom stressmomenten. De eerste bespuiting het liefst vlak voor de bloei. Het tweede spuitmoment bij 30% bloei en het laatste spuitmoment in de afbloei. ISABION bevat alle relevante aminozuren voor de plant, waardoor de boom zichtbaar herstelt. De stress in de plant vermindert en dat geeft weer een betere zetting. ISABION is veilig voor het gewas en stinkt niet, dus bijen en hommels ondervinden hier geen last van. Ook kan ISABION gewoon met captan gemengd worden.

650x343_bnl_perengaard_in_april.jpg

Dit komt door de formulering van PROMALIN die zowel GA4/7 als 6-BA bevat. Deze twee gibberaline zuren versterken elkaar. Daarmee zorgt PROMALIN ervoor dat naast de vruchtvleesvorming ook de celdeling beter op gang komt en flesvorming voorkomen wordt.

We mogen de bloei van de appels zeker niet vergeten. Ook deze zullen gezien de wisselende weersomstandigheden een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Gebruik hiervoor onze REGULEX® 10GS. Een behandeling REGULEX bevordert de celstrekking en elasticiteit van de epidermiscellen. Hierdoor is er minder kans op verruwing. Verder geeft REGULEX een positieve boost wat betreft vruchtzetting. Pas REGULEX in de appels het liefst toe tussen het volle bloei en afbloei stadium. Voor zetting is het van belang om de open bloem te raken. Hiernaast is de temperatuur erg van belang. Pas een groeiregulator pas toe op een dag van minimaal 15 graden en liefst zelfs richting de 20 graden. Mochten de koude/natte omstandigheden niet aanhouden en de bloemkwaliteit is goed, dan zal de kans op verruwing geringer zijn en is een REGULEX bespuiting niet direct noodzakelijk.

Aan- en afspuiten tijdens zettingsperiode

Wellicht herinnert u zich nog de zettingsproef van afgelopen jaar in Krabbedijke. Deze werd gepresenteerd op Dé Perendag. Hieruit kwam goed naar voren dat aanspuiten met PROMALIN en afspuiten met BREVIS® uitkwam op het best economische resultaat. Zoals te zien is in onderstaande tabel bij object E. Resultaat: een hoge opbrengst met een grotere vruchtmaat. Dit betekent minder arbeid met een hoger rendement.

adama_proef_-_productie_in_kg_per_boom_en_vruchtgewicht.jpg

Advies zetting peren 2023

Tijdstip toepassing: begin bloei – volle bloei. (Afhankelijk van variëteit/ras).

 Advies toepassing PROMALIN in peren bij matig (koud/nat) bloeiweer:

1e toepassing bij 30% open bloemen:   0,25 liter PROMALIN/ha.

2e toepassing bij volle bloei:                  0,25 liter PROMALIN/ha.

(Omgerekend naar boomhoogte mag de dosering van PROMALIN verhoogd worden tot 0,375 liter/ha.)

ISABION is de ideale mix-partner die de opname verbetert en ondersteuning biedt bij een eventueel stressmoment.

En verder....

Het is nu al goed om over uw dunningsstrategie na te denken. Bespreek met uw adviseur of collega‘s wat de plannen zijn voor dit jaar en maak een strategie per perceel. Doel is om het aantal handdunuren te reduceren en de kwaliteit van de vruchten te verbeteren. Daarbij speelt BREVIS® een cruciale rol. Zodra de zetting achter de rug is, kan per perceel bepaald worden wat er nodig is en wanneer de toepassing van BREVIS het beste kan plaatsvinden. Neem daarbij alle gegevens mee die van belang zijn: perceelshistorie, ligging, bodemtype, oogst van afgelopen jaar, leeftijd, ras, weershistorie en voorspelling, groeikracht, gewasvitaliteit en uiteraard de aanwezige aantallen bloemclusters.

200x44_bnl_regulex_rgb.jpg
200x61_bnl_promalin_rgb.jpg
200x66_bnl_isabion_logo.jpg
200x66_bnl_brevis_logo.jpg
 

    

 

 

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met:

Syngenta: Maikel van den Berg tel.06 51 09 76 13

ADAMA: Hans Pijpers tel. 06 51 54 28 53