Meeldauw, blijft op de loer liggen

Gewasbescherming
1132x637 Echte meeldauw

Door het wisselvallige weer blijft de kans op echte meeldauw in het gewas aanwezig. Meeldauw is lastig te voorkomen, omdat de sporen niet direct vrij water nodig hebben om te kiemen. 

Echte meeldauw gedijt vooral goed als er luchtstromen in de kas aanwezig zijn. Op deze manier kunnen de sporen zich eenvoudig verspreiden en is de kans op uitbreiding van de aantasting groot. Alertheid is geboden. Een goed op voorhand opgesteld plan van aanpak helpt, om niet verrast te worden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Er is best een lijstje met middelen tegen echte meeldauw op de markt, maar op het moment dat je niet alert genoeg reageert en het probleem niet meteen de kop in drukt, kan het toch een flinke strijd worden om echte meeldauw onder controle te houden.  Het tijdig starten en het inzetten van groene middelen zoals bijvoorbeeld Inssimo (aanzetten van de natuurlijke afweer van de plant) en Taegro (biologisch bedekkingsfungicde o.b.v. de bacterie Bacillus amyloliquefaciens) kunnen helpen om het puzzeltje te maken. De groene middelen kunnen vooral in de periode dat de meeldauwdruk iets lager is een belangrijke rol spelen. Dit komt doordat deze middelen vooral op het voorkomen van de aantasting werken. Let hierbij wel op dat ze dan wekelijks worden toegepast. 

Op het moment dat echte meeldauw toeneemt en er stippen in het gewas ontstaan, kan er gecorrigeerd worden met de middelen zoals bijvoorbeeld Alibi Flora, Ortiva, Topaz of Abir (alleen roos en gerbera bedekt). Hierbij is goed afwisselen erg belangrijk om resistentie te voorkomen. Let dus vooral op dat je middelen uit dezelfde chemische groep niet steeds achter elkaar inzet.

Bekijk ook eens onze resistentiemanagement pagina’s op ons Expert Center.

Expert Center NL Banner