Met Proclaim en Mainspring de rupsen te lijf

Gewasbescherming
Gerbera met rups

Het najaar staat weer voor de deur en de druk van rupsen, motten en vlinders neemt ook gestaag toe in de kassen. Tot nu toe werkt de praktijk nog veel met Bt- producten (Bacillus thuringiensis) en zolang de druk van rupsen niet te hoog oploopt is dit een prima strategie. Blijf echter wel alert dat je niet ineens veel schade in je gewas aantreft en achter de feiten aan gaat lopen. Tijdig corrigeren met een sterker middel is dan zeker een aanrader.

Lopen er nog volop biologische bestrijders in je gewas? Dan is Mainspring de oplossing om je rupsen te lijf te gaan, want Mainspring is een goed integreerbaar middel. Mainspring bevat de werkzame stof cyantraniliprole en werkt door middel van opname en heeft een beperkte contactwerking. De actieve stof wordt opgenomen in de waslaag. Als rupsen van het blad eten, krijgen ze het middel binnen en stoppen zij vrij snel met eten. Het kan dan nog wel een paar dagen duren voordat de rupsen dood gaan. Hieronder een weergave van het werkingsmechanisme van Mainspring.

Werkingsmechanisme Mainspring

Heb je een gewas dat geen of nauwelijks biologische bestrijders bevat of waar de teelt bijna op zijn eind loopt? Dan is Proclaim een goede oplossing om in te zetten tegen de rupsen. Proclaim is een echte rupsenspecialist en pakt zowel de kleinere als grotere rupsen snel aan zolang de rupsen nog maar eten. Proclaim bevat de werkzame stof emamectine benzoaat en wordt door direct contact of door vraat door de rupsen opgenomen. Na opname door de rups vindt er onmiddellijk een verstoring plaats van elektronenoverdracht in de zenuwen waardoor spieren verlammen, de vraat stopt en de rups kort daarop sterft. Binnen enkele uren (1-4 uur) stopt de vraat al, waardoor verdere schade aan het gewas voorkomen wordt. Hieronder de weergave van het werkingsmechanisme van Proclaim.

Werkingsmechanisma Proclaim

Zowel Proclaim als Mainspring worden snel in het blad opgenomen en hebben een translaminaire werking waardoor ook moeilijk bereikbare rupsen, zoals bladrollers, goed worden aangepakt. Overleg met je adviseur welk middel, Proclaim of Mainspring, het beste in jouw situatie kan worden ingezet.

Advies
Proclaim wordt geadvsieerd in een dosering van 1,5 kg per hectare ter bestrijding van rupsen. Het spuit interval is 7 tot 14 dagen afhankelijk van de rupsendrukProclaim mag 3 keer per jaar worden toegepast.
Pas Mainspring toe in een dosering van 10 gram per 100 L water en met een interval van 7 dagen tussen 2 bespuitingen (maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus / blok, 60 dagen tussen 2 blokken). Zorg bij de toepassing voor een goede bedekking van het gewas. De juiste spuittechniek is hierbij van groot belang. Mainspring is een zacht middel en heeft voor de bestrijding van rupsen geen hulpstof nodig.

Zoals voor alle ziekten en plagen geldt ook hier; wissel goed af met middelen uit andere chemische groepen voor een goed resistentiemanagement. Voor een volledig overzicht van de middelen en hun chemische groepen, bezoek ons Expert Center. Lees wel goed de etiketten, aangezien elk middel haar eigen toepassingsvoorwaarden heeft.

 

Expert Center NL Banner