“Mooie resultaten mogelijk met Taegro op echte meeldauw in komkommer.”

Gewasbescherming
Taegro in komkommer

De bacteriënsporen in het biofungicide Taegro gaan op drie verschillende manieren echte meeldauw in komkommer te lijf.  “Taegro past perfect in een preventieve aanpak op zowel gangbare als biologische bedrijven”, stelt Caroline van den Hoek. “Met de juiste strategie zijn hele mooie resultaten mogelijk.”

“Telers realiseren zich heus wel dat we het op termijn niet gaan redden met chemie alleen. Dat besef groeit”, begint Caroline  van den Hoek haar verhaal. “Er vallen steeds vaker middelen af , ook curatieve, en de overblijvers krijgen meer beperkingen. Telers hebben volgens mij wel in de gaten dat de focus meer moet naar preventie en dat een bacteriepreparaat als Taegro daar een belangrijke rol in kan vervullen. Maar de praktijk moet nog wel wennen aan het idee. En dat geldt ook voor de gedachte dat je met groene middelen misschien wel twee keer zo vaak moet spuiten.”

Concurrentie

Taegro kreeg in 2021 een toelating in een groot aantal groente- en sierteeltgewassen. Het biofungicide heeft een beschermende werking tegen een brede reeks schimmels, waaronder echte meeldauw. “Taegro werkt volgens drie verschillende mechanismen”, vervolgt Van den Hoek.

De belangrijkste is concurrentie om plek en voedsel op het blad. Waar de bacteriën van Taegro zitten (het gaat om de stam Bacillus amyloliquefaciens FZB24) kan geen schimmel zitten. Dit is ook de reden dat de je vroeg met Taegro moet beginnen. Hoe eerder de bacterie het blad kan bezetten, hoe kleiner de kans dat de schimmel zich kan vestigen.

Taegro heeft ook een antischimmel werking van zichzelf. “Bij de vermeerdering van de bacteriën ontstaan afbraakproducten waarvan sommige een antischimmelwerking hebben”, legt Van den Hoek uit. “Die afbraakproducten weren de schimmel en soms tasten ze de celwanden van de schimmel een beetje aan.” Het derde effect van een Taegro-bespuiting is dat het de natuurlijke eigen afweer van de plant stimuleert. Van den Hoek: “De plant denkt dat hij wordt aangevallen en dan krijgt het eigen afweermechanisme van de plant een signaal om in actie te komen.”

Een belangrijk kenmerk van Taegro is volgens Van den Hoek dat het levende bacteriën bevat die voeding mee krijgen in de formulering. “Daardoor kunnen ze zich vermenigvuldigen en zo de populatie langer in stand houden.” Prettig voor de gebruiker is dat er slechts 375 gram per hectare Taegro nodig is. “Wel altijd Elasto G5 toevoegen”, weet Van den Hoek. “Dat verbetert de verdeling op het blad en de vochtvoorziening van de bacteriën.”

Meerwaarde in schema

De goede werking van Taegro tegen echte meeldauw in komkommer is al meerdere malen aangetoond in proeven, vertelt de crop advisor. “Dan blijkt dat als je schoon begint en de druk niet te hoog is, je het gewas schoon kunt houden met alleen Taegro-bespuitingen. Maar Taegro deed het ook goed in een schema waarbij een zwaardere infectie eerst 1 à 2 keer met chemie werd aangepakt en vervolgens Taegro werd gespoten in combinatie met Elasto G5. Afhankelijk van je strategie kun je van Taegro een bestrijdingsresultaat van 70 à 80% verwachten. Ook in andere meeldauw gevoelige gewassen als gerbera en potrozen hebben we vergelijkbare of zelfs nog betere resultaten behaald.”

De uitkomsten van de proeven laten volgens Van den Hoek zien dat de inzet van een middel als Taegro vraagt om een andere manier van denken. “Solo is Taegro bij zwaardere aantastingen niet sterk genoeg. Maar je kunt het middel dus prima combineren met gangbare fungiciden. En dan heeft het toch z’n meerwaarde in het schema. En als je maar op tijd begint, is de kans groot dat je een schoon gewas schoon kunt houden. Zo kan Taegro je helpen om minder chemie in te zetten bij residu-arme teelt.”