'Nieuwe' badgast voor de lelieteelt

Gewasbescherming
lelie

De eerste lelieplanters hebben vorige week al een start gemaakt met het planten van de schubben. Het wordt weer spannend hoeveel hectare er vol geplant gaat worden. Anno 2023 wordt er wel iets kritischer gekeken naar de gevoeligheid van het assortiment voor ziekten en plagen. Dat is zeker verstandig. Als we de komende jaren nog lelies willen telen van hoge kwaliteit en met voldoende zekerheid voor een goede opbrengst zullen we naar meer weerbare cultivars moeten kijken.

Het pakket aan middelen wat ingezet kan worden neemt ook in de bolontsmetting af. In 2021 moesten we afscheid nemen van Topsin M en dit jaar kan Mirage nog opgebruikt worden tot 30-6-2023. Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar de volgende kandidaat dreigt te sneuvelen in 2025. Maar gelukkig is er ook positief nieuws!

Santox (vroeger wel bekend onder de naam Shirlan) wordt al decennialang gebruikt in o.a. tulp, hyacint, iris, krokus en lelie leverbaar. Tot 2013 was het middel ook toegelaten als dompelbehandeling voor het plantgoed in lelie, maar die toelating kwam toen te vervallen. We zijn dan ook meer dan blij dat we het etiket van Santox hebben kunnen uitbreiden naar een bloembollen brede toelating. Ook is pioenroos toegevoegd aan het etiket. Santox kan dus in alle gewassen worden gebruikt door middel van een bolbehandeling in de dosering van 0,25%.

Om een indruk te geven van de werking van Santox op verschillende schimmels kan onderstaande radargrafiek worden geraadpleegd.

Radargrafiek

Zoals vanuit de grafiek valt af te leiden heeft Santox een hele brede werking op verschillende schimmels. De werking van Santox op Fusarium is in lelie minder sterk en betrouwbaar dan in tulp, maar op bijvoorbeeld Penicillium heeft het middel een uitstekende werking. De eerste proeven op Penicillium zijn eind jaren 80 uitgevoerd, waarbij toen ook gekeken is naar het carry over effect van Santox. Vanaf de eerste proeven waren de resultaten indrukwekkend.

Percentage bollen met penicillium

In het voorjaar van 1987 is bijvoorbeeld een proef uitgevoerd in de cultivar Moulin Rouge. Hierbij is een object plantgoed behandeld met Santox (Shirlan) in een dosering van 0,25%. Een deel van de leverbare bollen zijn toen voor het inpakken in november ’87 nogmaals behandeld met Santox en het andere deel is onbehandeld gebleven voor het inpakken. Na 217 dagen in de bewaring zijn de bollen beoordeeld op Penicillium. Hierbij zijn ze ingedeeld in 2 categorieën licht (tot max 2 schubben aangetast) en zwaar (meer dan 2 schubben aangetast). Bij alleen de plantgoedbehandeling met Santox komt duidelijk het carry over effect naar voren. Slechts 16% van de bollen is aangetast, waarvan 1% in de categorie zwaar. In onbehandeld is zelfs 96% van de bollen door Penicillium aangetast waarvan 75% in de categorie zwaar.  

Conclusie: wil je een meer brede bescherming tegen diverse schimmels tijdens de teelt en een uitstekende bescherming van de bollen tegen Penicillium na de oogst? Gebruik dan ook Santox in de plantgoedbehandeling in een dosering van 0,25%. Om na te gaan of het Santox carry over effect na 35 jaar nog steeds zo sterk is, worden er dit seizoen wederom proeven hiervoor ingezet.

Expert Center NL Banner