Nieuwe strategieën in de bestrijding van echte meeldauw

Gewasbescherming
Gerbera in kas

In veel gewassen is echte meeldauw probleem nummer één als je naar de ziekten kijkt. Het vraagt voor velen dan ook veel tijd en aandacht om deze ziekte goed onder controle te houden. Bij Syngenta staat de aanpak van echte meeldauw hoog op het aandachtslijstje. Zo worden er ieder jaar meerdere proeven uitgevoerd, om steeds weer betere of nieuwe inzichten te verkrijgen. Ook de afgelopen periode hebben er weer diverse proeven plaatsgevonden in rozen en gerbera's. De inzet van “Biocontrols”, biologsiche middelen, spelen hierin een grote rol.

Groene strategieën

Doordat er steeds meer chemische middelen wegvallen of steeds minder toepassingen mogelijk zijn, lijkt de strijd tegen echte meeldauw een grotere uitdaging te worden in de toekomst. Hierdoor is het verstandig om ervaringen op te doen met de zogenaamde “Biocontrols”, de biologsiche middelen. Deze middelen hebben meestal een vooral preventieve werking, waardoor je ze niet kan gaan inzetten als probleemoplosser op het moment dat de echte meeldauw er al in zit. Deze groene middelen vragen een goed overwogen strategie. Zo ook ons biologische bedekkingsfungicide Taegro.

Taegro is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus amyloliquefaciens FZB24 en heeft 3 uiteenlopende werkingsmechanismen om schimmels mee te lijf te gaan. Op de eerste plaats werkt Taegro vooral op basis van competitie om plaats en voedsel, kortom waar de bacterieën van Taegro op het blad zitten, kunnen geen schimmelsporen het blad binnendringen. Dus een preventieve toepassing en een goede bladbedekking is hierbij een vereiste. Ten tweede hebben de metabolieten van Taegro een anti-schimmel werking en houden zo ongewenste schimmels op afstand. En als laatste activeert Taegro het natuurlijke afweermechanisme van de plant, zodat deze zich beter kan wapenen tegen een aanval van schimmels. Door middel van verschillende proeven willen we adviseurs en telers ervaringen laten opdoen en inzichten geven in de mogelijkheden van deze groene strategieën.

Proef in potrozen

Afgelopen voorjaar hebben we een proef opgezet met echte meeldauw in potrozen. Hierbij zijn we van de situatie uitgegaan dat er al meeldauw stippen in het gewas aanwezig waren op het moment van starten. Dit komt overeen met hetgeen vaak in de praktijk gebeurd.

In één strategie is eerst een keer Alibi Flora (werkzame stoffen azoxystrobine en difenoconazool) toegepast om de echte meeldauw in niveau terug te zetten en vervolgens wekelijks Taegro en Elasto G5 toegepast. De hulpstof Elasto G5 is toegevoegd voor een betere bedekking en bevochtiging van het blad, hetgeen ten goede komt voor de ontwikkeling van de levende bacteriesporen van Taegro. Dit is vergeleken met een chemische strategie (Alibi Flora) en een volledig groene strategie met Taegro en Elasto G5. Ook is er in sommige strategieën gebruik gemaakt van de biostimulant Hicure* om het gewas vitaler en weerbaarder te maken, waardoor het gewas beter bestand is tegen allerlei invloeden van buiten (a-biotische stress).

De resultaten van deze proef vind je hieronder.

Meeldauw bestrijding in potrozen

*Het betreft een gecombineerd schema waar Hicure als biostimulant in is meegenomen. Hicure alleen heeft geen directe werking op ziekten, het is enkel toegepast om de plant beter bestand te maken tegen a-biotische stress.

Conclusie: De groene, integreerbare strategieën zijn, mits op tijd ingezet en onder de juiste omstandigheden, vergelijkbaar met de volledig chemische strategie. 

Proef in gerbera

Ook in gerbera zijn er dit voorjaar echte meeldauw proeven uitgevoerd. Hier zijn vooral groene preventieve strategieën onderzocht. Op het schone gewas is na een eerste preventieve toepassing het gewas kunstmatig geïnfecteerd met echte meeldauw sporen en vervolgens zijn er nog wekelijks een aantal toepassingen uitgevoerd. Naast Taegro en Elasto G5, is er gebruik gemaakt van Inssimo (werkzame stof acibenzolar-S-methyl), een product dat de natuurlijke afweer van de plant activeert. Ook bij deze proef is in sommige strategieën de biostimulant Hicure* toegepast om de vitaliteit van het gewas te stimuleren.

De resultaten van deze proef vind je hieronder.

Controle echte meeldauw in gerbera
*Het betreft een gecombineerd schema waar Hicure als biostimulant in is meegenomen. Hicure alleen heeft geen directe werking op ziekten, het is enkel toegepast om de plant beter bestand te maken tegen a-biotische stress.

Conclusie: De combinatie Inssimo en Taegro en Elasto G5 houden de echte meeldauw goed onder controle. Ook de preventieve inzet van Taegro en Elasto G5 houdt de echte meeldauw aantasting laag en geeft een goede controle. Zodra er gestopt wordt met Taegro en Elasto G5 zie je in de grafiek dat de meeldauw weer toeneemt.

Advies

Het belangrijkste met een groen product als Taegro is dat het preventief wordt ingezet, dus eigenlijk al voordat er witte pluis van de echte meeldauw in het gewas te zien is. Zie je bijvoorbeeld een eerste stipje meeldauw in het gewas dan adviseren wij om eerst een meer “curatief” product, zoals bijvoorbeeld Alibi Flora of Topaz, toe te passen en daarna wekelijks Taegro en Elasto G5 “preventief” in te zetten. Je zal van te voren dus al goed na moeten denken over een eventueel gewasbeschermingsschema en niet gaan afwachten totdat de meeldauw zichtbaar wordt. Dit vergt een andere aanpak. Gelukkig doen we steeds meer ervaring op met de geïntegreerde aanpak, zodat we meer voorbereid zijn als traditionele chemische middelen wegvallen.    

Ook als je kijkt naar een stukje resistentiemanagement passen dit soort groene strategieën perfect in het totaal plaatje. In veel sierteeltgewassen kan echte meeldauw een grote uitdaging zijn en moet er wekelijks worden toegepast om deze schimmel onder controle te houden. Om resistentie te voorkomen, is het veelal het beste om na maximaal 2 toepassingen af te wisselen met middelen uit een andere chemische groep. Door Taegro preventief in te zetten in combinatie met Elasto G5 kan de meeldauw met lage druk goed onder controle worden gehouden, waardoor je later of minder chemie in kan/hoeft te zetten. Daarnaast zijn groene middelen over het algemeen ook wat zachter voor het gewas hetgeen groei en uiterlijk ten goede komt. Taegro en de hulpstof Elasto G5 zijn beide SKAL gecertificeerd en kunnen dus ook in de biologische teelt worden ingezet.

 

Expert Center NL Banner