Optimale zorg voor peen tijdens zaai en opkomst

Gewasbescherming
Peen

Telers van vroege en bewaarpeen hebben rond zaai en opkomst maar beperkte mogelijkheden om het onkruid een halt toe te roepen. Steven Dorrestijn vertelt hoe je die periode effectief kunt benutten.

“Eigenlijk moet je de onkruidbestrijding in peen vóór het 6-blad stadium rond hebben. Daarna worden de risico’s op residu op de kopjes te groot”, stelt Steven Dorrestijn. “En tussen opkomst en het 2-blad stadium moet je de jonge peen ontzien. Behalve de bodemherbicide bespuiting direct na zaai hou je dan een periode van een dag of 10 over waarin het moet gebeuren.” Op de meeste peenpercelen is het trouwens nog rustig, weet de Syngenta adviseur. “De vroege peen zit er al in en die staat voornamelijk op zandgrond. Maar het grootste areaal is de bewaarpeen op de klei en die telers wachten nog op de juiste omstandigheden voor het ruggen frezen. En feitelijk begint daar de onkruidbestrijding al. Want als het lukt om voldoende losse grond te krijgen zonder kluiten leg je de basis voor een gewas dat zich egaal ontwikkelt. En hoe gelijkmatiger het gewas, hoe makkelijker je de herbicidebespuitingen op een geschikt moment kunt uitvoeren.” Dorrestijn realiseert zich dat de omstandigheden dit voorjaar verre van ideaal zijn. 

De ondergrond is kletsnat en veel percelen hebben geleden onder de zware oogstomstandigheden van vorig jaar. Maar ik denk dat een beetje geduld wordt beloond.

Eenvoudig recept

Vóór het ruggen frezen spuiten de meeste telers een rondje buitenom met Roundup. “Dat is een prima maatregel”, stelt de adviseur, “maar zorg dat je het ruim voor het zaaien doet. Anders loop je kans op vertakte peen.” Eenmaal gezaaid is de onkruidbestrijding niet zo ingewikkeld, meent Dorrestijn. “Direct na zaai spuiten met de combinatie van Stomp, Centium en Challenge is standaard. Daarna moet je geduld hebben en wachten tot de peenplantjes 2 echte blaadjes hebben. Vanaf dat moment heb je ongeveer 10 dagen de tijd voor twee LDS-bespuitingen met Boxer (1 – 2,5 liter), Sencor en eventueel Challenge. Die middelen hebben elkaar echt nodig voor een effectieve aanpak van zwarte nachtschade en melganzevoet. Want dat zijn in peen toch echt de probleemonkruiden. Maar hou bij Challenge wel het interval van 25 dagen in de gaten.”

Peen

Niet te voorzichtig

Behalve middelkeuze is ook de dosering van de herbiciden van belang voor een effectieve bestrijding. “Ik zie nogal eens dat telers te voorzichtig zijn met de dosering”, vertelt de Syngenta adviseur. “Maar vanaf het 2-blad stadium kan een peenplantje best wat hebben. En als je te laag doseert maak je het onkruid niet dood maar verzwak je het alleen en neemt het bij een volgende bespuiting niets op. Dus stem de dosering hoofdzakelijk af op de grootte van het onkruid.” 

Ook de omstandigheden tijdens de bespuiting zijn een belangrijk aandachtspunt, maant Dorrestijn.
“Spuit op een droog gewas. Anders loopt de spuitvloeistof naar de bladranden en krijg je daar verbranding. En wees voorzichtig met buurgewassen. Zeker fruitbomen en bloembollen zijn heel gevoelig voor de peenherbiciden. Dus doe alles om drift te voorkomen.”