Phytophthora blijven beheersen?

Gewasbescherming
1132x637_bnl_pergovi.jpg

Willen we de ziekte onder controle houden, dan is het mixen van middelen en het afwisselen in plaats van in blokken spuiten noodzakelijk geworden. Lees meer voor de achtergrond van dit advies.

In het afgelopen jaar leidde Phytophthora tot aanzienlijke problemen, waarbij ook de weersomstandigheden een grote invloed hadden. Vooral in de periode eind juli en begin augustus ontstonden op verschillende plaatsen flinke problemen. Het probleem is complexer dan alleen het weer. Veranderingen in de schimmel zelf, mutaties die de gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen doen afnemen, droegen eveneens bij aan de situatie. Bovendien wordt het aantal goedgekeurde bestrijdingsmiddelen steeds kleiner. Daarom is het noodzakelijk om de aanpak van Phytophthora te veranderen.

Syngenta heeft, in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR), intensief onderzoek gedaan naar effectieve controle van de aardappelziekte. Op verschillende onderzoek locaties, waaronder Lelystad, Westmaas en Valthermond, heeft WUR diverse gewasbeschermingsmiddelen en -strategieën voor geëvalueerd. 

Op basis van deze bevindingen kunnen we stellen dat de beste strategie om Phytophthora te voorkomen en om een effectief middelenpakket te behouden mixen en afwisselen is. 
Het wekelijks afwisselen heeft daarbij nóg een belangrijk praktisch voordeel. Voor veel middelen geldt dat ze in een interval van minimaal 7 dagen moeten worden ingezet. Door af te wisselen kan indien nodig het interval worden verkort.

Om het telers zo makkelijk mogelijk te maken en goede mixen te gebruiken, zijn er vanaf het voorjaar twee nieuwe combi-packs op de markt: 

Vamos Pergovi is vooral voor consumptie- en zetmeelaardappelen, de werking is preventief

Pergovi Pro is inzetbaar in alle aardappelen, heeft een preventieve en curatieve component

Willen we de ziekte onder controle houden, dan is het mixen van middelen en het afwisselen in plaats van in blokjes spuiten noodzakelijk geworden.